IC Café

Het IC Café is een ontmoetingsplek voor voormalig IC-patiënten en hun familie. Bij het IC-café kunnen ze lotgenoten ontmoeten en praten over hun ervaring betreffende de periode van ernstig ziek zijn, de opname op de IC-afdeling en over de periode daarna.

Regelmatig organiseert IC Connect samen met Ziekenhuis Gelderse Vallei een IC Café. Het IC Café is een trefpunt voor voormalig IC-patiënten en hun naasten. Onder het genot van een kopje koffie of thee staat elke keer een ander onderwerp centraal. Denk aan het Post Intensive Care Syndroom (PICS) of Post traumatische stress stoornis (PTSS) of slaapproblemen na een IC-opname. Bij elk IC-café zijn deskundige zorgverleners aanwezig en delen patiënten hun verhaal. 

Voor wie?

De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten. Dus niet alleen voor mensen die in Ziekenhuis Gelderse Vallei opgenomen zijn geweest.

Locatie

Zorg en wooncentrum Bethanië
Platteelhof 3
6711 JK Ede

Tijd

Inloop vanaf 19.00 uur. Start bijeenkomst om 19.30 uur.

Data en onderwerpen

Video's

Afspelen
Video van IC Connect: Het Post Intensive Care Syndroom
Afspelen
Video van IC Connect: Delier op de intensive care
Afspelen
Video van IC Connect: IC-verworven spierzwakte
Afspelen
Video: Gesprekskaart intensive care (IC)
Afspelen
Video: Eiwit en herstel
Afspelen
Video: Beweeg u fit