Intensive care

Hoe ziet een verblijf op de IC eruit? Hieronder staat een globale dag- en nachtindeling van een dag op de IC.

De afdelingen van de IC

De IC bestaat uit 2 afdelingen:  

  • IC 1 met 12 bedden (locatie A3, bestemming 68)        
  • IC 2  met 5 bedden (locatie C3, bestemming 189)

Op IC 1 kunnen patiënten invasief beademd worden, dat wil zeggen met een buisje in de keel. Ook kan daar continue nierspoeling of dialyse (CVVH) plaatsvinden. Op de afdeling IC 2 worden deze behandelingen niet gegeven. Daar verzorgen we alle andere IC behandelingen. Op beide afdelingen wordt via diverse infuuspompen de nodige ondersteunende medicatie gegeven aan de patiënten. Regelmatig worden patiënten van IC 1 na een tijdje overgeplaatst naar IC 2,  als zij nog aanvullende IC zorg nodig hebben.

Continue bewaking

Op beide afdelingen houden de verpleegkundigen de patiënten goed in de gaten bij het bed en met de monitoren. Met alarmen kunnen zij de patiënt bewaken en zo nodig snel ingrijpen. Er is altijd minimaal 1 arts op de IC. Het grootste deel van de dag zijn meerdere artsen aanwezig.

Dagindeling IC

Op de IC krijgen patiënten bezoek van medisch specialisten, fysiotherapeuten of andere zorgverleners. Op de IC worden regelmatig diverse onderzoeken uitgevoerd. Dit zijn röntgenfoto’s met name van de longen, een CT-scan, bloedafnames en eventuele kijkonderzoeken in de longen of darm (dit noemen we een scopie). 's Nachts proberen we de afdeling zo rustig mogelijk te houden. Zo kunnen de patiënten slapen. Toch gebeurt het dat er 's nachts drukte is door acute situaties. Hieronder staat een globale dag- en nachtindeling van een dag op de IC.

Tijdstippen
Activiteit
05.00 uur
Verpleegkundige neemt bloed af, patiënt krijgt ochtendmedicatie
06.00 uur
De röntgenlaborant komt langs om een longfoto te maken
07.30 - 07.45 uur
De overdracht vindt plaats van de nachtdienst naar de dagdienst
08.00 - 11.00 uur
De IC-arts onderzoekt de patiënten en bespreekt mogelijke wijzigingen in het beleid. De patiënten worden gewassen en verzorgd. Zo nodig worden er aanvullende onderzoeken en behandelingen verricht gedurende de dag
11.00 - 12.00 uur
De fysiotherapeut komt bij de patiënt langs
11.00 uur
Begin van bezoektijd. De middagmedicatie wordt toegediend
13.00 - 13.45 uur
Het multidisciplinair overleg met artsen van andere specialismen vindt plaats
15.00 - 15.30 uur
De overdracht vindt plaats van de middagdienst naar de avonddienst
15.30 - 19.00 uur
De patiënt heeft tijd om te rusten. Eventueel worden er aanvullende onderzoeken gedaan
18.00 - 19.00 uur
Het medisch team komt bij de patiënt langs
17.00 uur
De avondmedicatie wordt toegediend
20.00 uur
Einde van de bezoektijd
22.45 - 23.15 uur
De overdacht vindt plaats van de avonddienst naar de nachtdienst
23.00 - 23.30 uur
De IC-arts en zaalartsen komen bij de patiënt langs

Overplaatsing van IC naar andere afdeling

De intensivist bepaalt wanneer de patiënt van de intensive care afdeling mag worden overgeplaatst naar een andere afdeling. De verpleegkundige geeft dit door aan de contactpersoon. De overgang naar de verpleegafdeling is vaak redelijk groot voor de patiënt en de familie. Bij ontslag van de intensive care start daarom daarna het traject voor IC nazorg.