Interne geneeskunde

Interne geneeskunde houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van ziekten van de inwendige organen.

Team interne geneeskunde

De polikliniek interne geneeskunde bestaat uit 12 internisten, 4 diabetesverpleegkundigen, 4 nierzorgverpleegkundigen, 3 diëtistes,12 polikliniekassistentes en 1 teamleider.

Een internist is een medisch specialist die de zieke patiënt als geheel behandelt. Daarnaast heeft iedere internist zich toegelegd op een specifiek aandachtsgebied.

Deelspecialismen

Binnen interne geneeskunde zijn de volgende deelspecialismen in Ziekenhuis Gelderse Vallei:

  • hematologie (bloedziekten)
  • endocrinologie (stofwisselingsziekten)
  • nefrologie (nierziekten)  nierzorgpolikliniek 
  • oncologie (kwaadaardige tumoren)
  • vasculaire geneeskunde (aandoeningen aan de bloedvaten)

Bij uw bezoek aan de internist gaat hij/zij met u in gesprek over uw klachten. Vaak wordt er ook lichamelijk onderzoek verricht. Met persoonlijke aandacht zoeken wij samen met u naar de oorzaak van uw klachten. Uw vragen of opmerkingen nemen wij uiteraard altijd mee in ons behandelvoorstel.

De polikliniek interne geneeskunde werkt nauw samen met:

Speerpunten afdeling interne geneeskunde

De speerpunten van onze afdeling zijn:

  • speciale aandacht voor voeding en beweging ter voorkoming van ziekten, maar ook tijdens een ziekteperiode
  • gastvrijheid (hostmanship)