Interne geneeskunde

Nefrologie is een deelspecialisme van de interne geneeskunde en richt zich op nierziekten. Het specialisme richt zich hierbij op de oorzakelijke factoren van nierschade en behandelingen ter voorkoming van voortgaande nierschade.

Patiënten die een nierfunctievervangende behandeling zoals dialyse nodig hebben kunnen op de afdeling nefrologie terecht. De daadwerkelijke dialyse vind plaats op de dialyseafdeling. Mocht een dialysepatënt opgenomen moeten worden is het streven dat de patiënt op de afdeling nefrologie word opgenomen.

Wie werken er bij nefrologie?

We werken op de afdeling nefrologie met een team van verpleegkundigen met de specialisatie nefrologie, leerlingen, arts-assistenten, nefrologen, zorgassistenten, diëtisten en fysiotherapeuten.

Samenwerking met dialyseafdeling

Ook is er een goede samenwerking met de dialyseafdeling om zo goed mogelijk de juiste zorg voor de nefrologische patënt te kunnen verlenen.