Kinder- en jongerenafdeling

Op de kinder- en jongerenafdeling liggen kinderen en jongeren van 0 t/m 17 jaar. De afdeling heeft een afdeling neonatologie, een afdeling voor dagbehandeling en een afdeling met eenpersoonskamers. Deze laatste afdeling heeft 15 eenpersoonskamers, een behandelkamer, een familiekamer en een speelkamer.

Bekijk hier de actuele bezoektijden

Klik hier voor de polikliniek kindergeneeskunde.

Opname op kinder- en jongerenafdeling

Op de kinder- en jongerenafdeling worden kinderen opgenomen voor onderzoek, behandeling of operatie. De verpleegkundige kijkt op welke kamer je het beste kunt liggen. Op elke kamer is een televisie aanwezig. De bedden zien er anders uit dan je eigen bed. De bedden hebben bijvoorbeeld wielen. Hiermee kan de verpleegkundige je overal naartoe rijden. Bijvoorbeeld voor een onderzoek of operatie. Voor kleine kinderen zijn er bedden met spijlen. Zo voorkomen we dat zij uit bed vallen.

Speelruimte en activiteiten

Op onze kinderafdeling is een speelkamer. Voor alle leeftijden zijn hier spelletjes, speelgoed, knutselmateriaal, boeken, een Wii en een speelkoffer van de Cliniclowns te vinden. Je kunt er een laptop lenen om spelletjes op te doen of te internetten. De speelruimte is echt bedoeld om te spelen. Hier worden geen medische handelingen gedaan. 1 keer per week brengen de Cliniclowns een bezoek aan de afdeling.

Bezoek ontvangen

Je ouders zijn altijd welkom, dag en nacht. 1 van je ouders mag ook blijven slapen. Wij vinden het belangrijk dat je ouders of verzorgers zoveel mogelijk betrokken worden bij de zorg voor jou, zodat jij je veilig voelt in het ziekenhuis. Tijdens de bezoekuren mag je 2 andere mensen ontvangen. Zoals broertjes, zusjes, vriendjes, familieleden of kennissen. Er mogen, naast je ouders, niet meer dan 2 mensen op bezoek komen. Dan wordt het te druk op de afdeling. Tussen 22.45 en 6.30 uur kan niemand de afdeling zomaar op. Je kunt je dan melden via de telefoon die bij de toegangsdeur hangt. 

Rechten en plichten (WGBO)

Een kind dat voor medisch onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis komt, heeft net als een volwassene recht op informatie. Informatie over het doel en de aard van het onderzoek of behandeling, de te verwachten resultaten en de mogelijke risico's. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan die rechten en plichten omschreven. Tegelijkertijd verwacht het ziekenhuis van u en/of uw kind dat u de informatie geeft die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de behandeling en/of onderzoek.

Toestemming is nodig

Voor ieder onderzoek en voor elke ingreep die een hulpverlener uitvoert, is toestemming van u en/of uw kind nodig. Als u en/of uw kind vindt dat u nog niet voldoende informatie heeft, kunt u hierom vragen. In een acute situatie kan het gebeuren dat er geen tijd is voor overleg. De hulpverlener mag dan behandelen zonder toestemming van u en/of uw kind.

Kinderen tot 12 jaar mogen niet over zichzelf beslissen. Als ouder beslist u voor uw kind. Wel heeft een hulpverlener de plicht om ook aan jonge kinderen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen wat er gaat gebeuren. Jongeren tussen 12 en 15 jaar zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Daarom is voor hun behandeling of onderzoek toestemming nodig van zowel u als uw kind. Bent u het niet met elkaar eens? Dan probeert de behandelaar u en uw kind op 1 lijn te brengen. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissingen nemen over hun medische behandeling. Een jongere heeft recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming voor een behandeling. In overleg met uw kind kunnen wij ook u informeren.

Shared care kinderoncologie

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een shared care ziekenhuis voor kinderen met een oncologische aandoening. Dit betekent dat ons ziekenhuis zorg biedt voor kinderen die in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht worden behandeld. Aangezien Ziekenhuis Gelderse Vallei één van de weinige ziekenhuizen in de regio is die deze zorg mag bieden, zijn de kinderen met een oncologische aandoening op ons ziekenhuis aangewezen. Ten tijden van beddenkrapte, kan het (soms) voorkomen dat opgenomen kinderen met een algemeen kindergeneeskundig probleem moeten worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis zodat een kind met een oncologische aandoening te kunnen opnemen in Ziekenhuis Gelderse Vallei.