Kinder- en jongerenafdeling

Op de afdeling kinderdagbehandeling worden kinderen 1 dag opgenomen voor een operatie of onderzoek.

Gang van zaken kinderdagbehandeling

Wordt uw kind opgenomen op de kinderdagbehandeling? Dan gaat uw kind in principe dezelfde dag weer naar huis. Vaak kan dit al na een paar uur. Uw kind komt te liggen op een zespersoonskamer, een tweepersoons- of een eenpersoonskamer. Dit hangt af van de situatie. De verpleegkundige kijkt waar uw kind het beste kan liggen.

1 ouder als begeleider

Bezoektijden kinderdagbehandeling

Klik hier voor de bezoektijden van de kinderdagbehandeling