Polikliniek

Op de polikliniek kindergeneeskunde streven we ernaar om kinderen met peuterastma de best mogelijke behandeling te geven. De kinderarts en de kinderlongverpleegkundige spelen hierin een centrale rol.

Eens in de 2 weken vindt er een werkbespreking plaats van het longteam. Kinderen met (peuter)astma die nieuw op de polikliniek zijn gekomen en kinderen met (peuter)astma die aanhoudende of nieuwe problemen hebben, zijn hierin onderwerp van gesprek. Voor elk kind wordt besproken welke behandeling het beste en gewenst is. De uitkomst van dit teamoverleg zal de arts met u bespreken.

Bij deze longteambespreking zijn verschillende deskundigen aanwezig, die allemaal betrokken zijn bij de behandeling van kinderen met astma: de kinderarts, de kinderlongverpleegkundige een kinderfysiotherapeut zonodig ook de kinderpsycholoog aanwezig zijn bij de teambespreking.