Klinisch chemisch hematologisch laboratorium (KCHL)

Voordat nieuwe medicijnen en (betere) behandelmethoden beschikbaar komen, worden ze eerst getest. Dit gebeurt in klinische trials en tijdens wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeken

De onderzoeksvragen komen van behandelaars uit het ziekenhuis zelf, maar gebeuren ook op initiatief van (farmaceutische) bedrijven, onderzoekers uit andere ziekenhuizen en de Wageningen University.

BCWO

De Beoordelings Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (BCWO) beoordeelt of het voorgenomen wetenschappelijk onderzoek in Ziekenhuis Gelderse Vallei haalbaar is. Zij adviseert de raad van bestuur van het ziekenhuis hierover.

Rol KCHL bij onderzoek

De betrokkenheid en activiteiten van het KCHL bij trials en medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen bestaan uit:

  • advisering over bepalingen met betrekking tot de onderzoeksvraag
  • preanalytische ondersteuning waaronder de bloedafname
  • uitvoeren van analyses en de rapportage hiervan
  • opslag en verzending van materialen

Voor meer informatie: neem contact op met Jacques Veeken, kwaliteitsfunctionaris KCHL, telefoon (0318) 43 40 00.