De afdeling klinische fysica is verantwoordelijk voor de inzet van apparatuur in het ziekenhuis. Met de inzet van de juiste apparaten dragen zij bij aan veilige zorg voor patiënt, bezoeker en personeel.

Apparatuur

In het ziekenhuis maken bijna alle afdelingen bij onderzoeken en behandelingen gebruik van medische apparatuur. Bijvoorbeeld een MRI-scanner, maar ook een thermometer. Voor goede zorg is het belangrijk dat er goede apparaten zijn, die goed gebruikt worden, onder de juiste omstandigheden.

De klinisch fysicus

De klinisch fysicus weet precies hoe een apparaat werkt en kan daarom adviseren welk apparaat gekocht moet worden, welk onderhoud er nodig is en welke kwaliteitscontroles er plaats moeten vinden. Daarnaast adviseert de klinisch fysicus over het geven van uitleg hoe een apparaat werkt. Hierbij werken zij altijd samen met de artsen en zorgverleners op de afdelingen die de apparaten gebruiken. Ook met de afdeling medische technologie en leveranciers van apparatuur werken zij nauw samen.

Straling

Op veel afdelingen, met name bij radiologie en nucleaire geneeskunde, wordt gewerkt met ioniserende straling (dat is röntgenstraling en radioactiviteit). De klinisch fysicus heeft de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat er met een zo laag mogelijke stralingsdosis goede beelden gemaakt kunnen worden, zodat de artsen een optimale diagnose kunnen stellen. Ook hier is de samenwerking tussen de klinisch fysicus, artsen en medewerkers op de afdelingen essentieel.

De klinisch fysicus kan met uw onderzoek meekijken om ter plekke advies te geven om het beeld nog beter te maken. Daarnaast is de klinisch fysicus ook de stralingsbeschermingsdeskundige, een wettelijk verplichte functie. Een stralingsbeschermingsdeskundige is verantwoordelijk is voor de veiligheid van het gebruik van straling voor zowel de patiënt, bezoeker als de medewerker.