Kraamafdeling

Als u naar huis mag, krijgt u van de verpleegkundige informatie mee voor de verloskundige en de kraamzorg. Zij nemen de zorg voor u en uw kindje over als u weer thuis bent. Wij nemen contact op met deze verloskundige om te vertellen dat u naar huis gaat. Uw huisarts krijgt ook bericht hoe uw bevalling is verlopen. De kraamzorg moet u zelf bellen.

Kraamzorg bellen

Als u weet wanneer u naar huis gaat, kunt u dit aan de kraamzorg laten weten. Zij zorgen er dan voor dat er op dat moment een kraamverzorgende bij u thuis komt. Ook als u een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft u nog recht op kraamzorg.

Nacontrole

Soms is het nodig dat u na 6 weken op nacontrole komt in het ziekenhuis. U krijgt dan een afspraak mee of een telefoonnummer zodat u zelf een afspraak kunt maken.

Goed om te weten

Goed om te weten als u naar huis mag:

  • rolstoelen staan bij de ingang van het ziekenhuis; voor het gebruik van een rolstoel is een muntstuk van 1 euro nodig
  • neem een autostoeltje mee om uw kindje veilig in te vervoeren