Kurkdroog polikliniek

Op de kurkdroog polikliniek komen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met ongewild urineverlies overdag, vaak of juist weinig plassen, ’s nachts in bedplassen of regelmatig blaasontstekingen hebben.

Blaasproblemen

Heeft uw kind problemen met plassen of met 's nachts droog blijven? Daarom is uw kind doorverwezen naar de Kurkdroog polikliniek. Dit spreekuur is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4-tot 18 jaar die blaasproblemen hebben. Het gaat hierbij om problemen waarbij eerdere pogingen tot behandeling onvoldoende resultaat opgeleverd hebben.

Advies tijdens spreekuur

Op het spreekuur treft u de kinderarts en de urotherapeut, zij horen bij een team van zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van kinderen en jongeren met blaasproblemen. Zij brengen het blaasprobleem van uw kind in beeld. Aansluitend geven zij advies, ondersteuning, begeleiding en voorlichting aan kinderen en hun ouders. Op indicatie vindt er overleg plaats met een (kinder)uroloog, kinderfysiotherapeut en/of kinderpsycholoog.

Oorzaak en diagnose

Bij alle kinderen en jongeren wordt eerst een lichamelijke oorzaak van het plasprobleem uitgesloten. Indien nodig volgt een verwijzing naar een kinderuroloog. Bij kinderen van 4 tot 6 jaar is het doel, het verkrijgen van een diagnose. Ouders krijgen advies en begeleiding om hun kind te helpen de plastechniek te verbeteren. Zo nodig wordt verwezen naar andere disciplines.

Training

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen een training starten. De training wordt ondersteund door telefonisch contact met de urotherapeut. Tijdens de polikliniekbezoeken wordt het plassen op de flowmeter herhaald en worden de trainingsdoelen besproken en zo nodig bijgesteld. Soms is medicatie nodig. De urotherapeut coacht uw kind tijdens de training. Motivatie bij het kind en ondersteuning door de ouders is belangrijk voor het slagen van de training.

Een bezoek aan de kurkdroogpolikliniek

Bekijk de foto's om te zien hoe een bezoek aan de kurkdroogpolikliniek er uit ziet.