Laboratoria

De laboratoria in Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn belangrijke schakels in de zorg voor de patiënt. De laboratoria doen onderzoeken op 3 gebieden: Klinische Chemie en Hematologie (KCHL), Medische Microbiologie (MML) en Klinische Farmacie (laboratorium apotheek). De laboratoria vallen onder Dicoon.

Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium
Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium
Medisch Microbiologisch Laboratorium
Medisch Microbiologisch Laboratorium

Wat doen onze laboratoria?

De laboratoria leveren kwalitatief hoogwaardige service voor patiënten van alle specialisten in Ziekenhuis Gelderse Vallei. En van de huisartsen, verloskundigen en verpleeghuizen in de regio. Onze laboratoria zijn alle geaccrediteerd.

De laboratoria doen het volgende werk:  

 • het Klinisch-Chemisch Hematologisch Laboratorium (KCHL) onderzoekt allerlei lichaamsvloeistoffen op klinisch-chemische componenten en lichaamscellen  
 • het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) houdt zich bezig met diagnostiek, de therapie en de preventie van infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen. Zoals bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten (met name protozoa en wormen)  
 • de laboratorium apotheek meet concentraties van medicijnen in bloed en urine.
  Alleen verwijzers kunnen een aanvraag doen voor onderzoek door het laboratorium.

Dicoon is het uitvoerende laboratorium voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dicoon is opgericht door Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate uit Arnhem en CWZ uit Nijmegen.

Informatie voor verwijzers

Bent u verwijzer? Bij het onderdeel Verwijzer vindt u laboratorium informatie voor verwijzers.

Bloedprikken

U kunt bij het laboratorium terecht om bloed te laten prikken. U kunt uw bloed laten prikken op de locaties Ede, Barneveld, Lunteren, Veenendaal, Voorthuizen en Wageningen. U moet hiervoor een afspraak maken. Bekijk alle locaties voor bloedprikken. Voor kinderen: lees verder over bloedprikken bij kinderen.
Bent u patiënt van de trombosedienst, kijkt u dan bij de trombosedienst voor de locaties en openingstijden van de trombosedienst.

Urine, ontlasting of speeksel inleveren

U kunt uw urine, ontlasting of speeksel voor onderzoek inleveren bij de prikposten in de regio. Dat zijn dezelfde locaties als voor bloedprikken. U kunt deze lichaamsmaterialen ook per post versturen, als u daarvoor van de aanvrager een verzendpakket heeft gekregen.

Andere onderzoeken van onze laboratoria

 • functietesten of een aderlating: bel voor een afspraak naar (0318) 43 54 50  
 • fertiliteitsonderzoek:  bel voor een afspraak naar (0318) 43 40 00  
 • controle van uw glucosemeter: dit doet de huisarts (1e lijn zorg)

Bepalingenwijzer van laboratoria

In de bepalingenwijzer staat informatie over de onderzoeken die de ziekenhuis laboratoria doen. We noemen deze onderzoeken bepalingen. De informatie gaat over:  

 • indicatie en interpretatie van een labonderzoek  
 • referentiewaarden  
 • de locatie waar de bloedafname kan plaatsvinden of het materiaal kan worden ingeleverd  
 • de onderzoeksduur en -frequentie

Tarieven voor laboratorium onderzoek

Welke kosten voor bloedonderzoek komen mogelijk voor uw rekening? Of gaan af van uw eigen risico? Lees verder over de tarieven van bloedonderzoek en kweekonderzoek.

Voedingsadvies op maat met de vitamine-check

Het laboratorium heeft in samenwerking met Wageningen University een vitamine-check ontwikkeld. Doe de vitamine-check Nutriprofiel. En ontvang een persoonlijk voedingsadvies, waarmee u uw vitaminewaarden op peil brengt en houdt.

Patiëntenfolders KCHL en MML

Wilt u weten hoe u onderzoeksmateriaal moet aanleveren? Kijk bij de afdelingen:  

Disclaimer

De uitkomsten van het bloedonderzoek door het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL) van Ziekenhuis Gelderse Vallei komen tot stand overeenkomstig de geldende richtlijnen en procedures zoals beschreven in de eisen voor een geaccrediteerd laboratorium. Het KCHL kan bloed afnemen en op verzoek doorsturen naar een andere zorginstantie. Ziekenhuis Gelderse Vallei en het KCHL kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verdere gebruik van de uitslagresultaten bij eventuele vervolgonderzoeken door derde zorginstanties.