Longgeneeskunde

Op de afdeling longgeneeskunde worden voornamelijk patiënten met longziekten opgenomen en behandeld. Het team is in staat ook patiënten met andere ziektebeelden van zorg te voorzien. Er zijn in totaal 22 bedden en de longarts is de hoofdbehandelaar. De afdeling is uitgerust met moderne technologie.

Mutidisciplinair team

Een longaandoening kent gevolgen op meerdere gebieden. De patiënt wordt multidisciplinair behandeld. Het verpleegkundig team werkt nauw samen met consulterende artsen, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, longartsen, arts-assistenten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pastoraal werkers en vrijwilligers.

Verpleegafdeling longgeneeskunde

De verpleegafdeling longgeneeskunde beschikt over 22 bedden. In de meeste gevallen worden patiënten opgenomen via de spoedeisende hulp. Anderen worden gepland opgenomen via de huisarts of polikliniek waarna de verpleegkundige de patiënt direct op de afdeling ontvangt. Capaciteitsplanning vindt plaats op basis van de vraag. Op basis van de capaciteitsplanning wordt de benodigde formatie zowel kwalitatief als kwantitatief vastgesteld.

Aandoeningen

Op de verpleegafdeling longgeneeskunde worden patiënten opgenomen met aandoeningen aan luchtwegen en longen. De meest voorkomende opname diagnoses zijn:

  • astma
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
  • longembolieën
  • luchtweginfectie
  • maligne aandoeningen van luchtwegen en/of longen
  • pneumonie (longontsteking)
  • pneumothorax (klaplong)
  • revalideren na opname op intensive care
  • tuberculose
  • zorgverlening voor en na onderzoeken

Expertise

Het team werkt samen met medewerkers van andere afdelingen of diensten, in wederzijdse afhankelijkheid. Op de afdeling is expertise om patiënten te verplegen met non-invasieve beademing, ook wel NPPV genoemd. De verpleegkundigen hebben een consultatieve functie voor andere verpleegafdelingen bij het intratracheaal uitzuigen van patiënten. Ook hebben zij een adviserende functie bij het aansluiten en controleren van thorax zuigdrainages op andere afdelingen.

Ontmoet elkaar bij Hart&Long Trefpunt Ede

Het Hart&Long Trefpunt Ede is de ontmoetingsplek die Harteraad en Longfonds organiseren voor hart-, vaat- en longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.

Hulp bij stoppen met roken

Ziekenhuis Gelderse Vallei wil mensen die medisch specialistische zorg nodig hebben, helpen te stoppen met roken. Wij hebben hiervoor een Stoppen-Met-Roken-consulent. Lees meer over onze Stoppen-Met-Roken-consulent.