Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. Op de verpleegafdeling longgeneeskunde komt dit tot uitdrukking in de volgende elementen:

  • patiëntgerichte zorg
  • professioneel versterken van de regionale functie
  • resultaatgericht en ondernemend werken
  • zorgontwikkeling

De wensen en behoeften van de patiënt staan centraal. Het verpleegkundig team werkt vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, eigen problematiek heeft en een specifieke behandeling nodig heeft.

Medewerkers hebben kennis van de zorgpaden die de patiënt binnen het specialisme longgeneeskunde kan doorlopen. Door nauwe samenwerking van de verschillende afdelingen binnen de zorgketen worden de zorgpaden zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Medewerkers zijn breder georiënteerd dan de eigen afdeling en kunnen in verschillende onderdelen van de zorgketen werkzaam zijn.