Longgeneeskunde

Op de longfunctieafdeling onderzoeken wij de functie van uw longen. We kijken bijvoorbeeld naar de inhoud, hoe goed uw longen werken, de opname van zuurstof en prikkelbaarheid van de luchtwegen. Uw huisarts of specialist kan een longfunctie onderzoek voor u aanvragen.

Hoe verloopt het onderzoek?

De longfunctieanalist legt u eerst uit hoe het onderzoek verloopt. Tijdens het onderzoek geeft de analist u aanwijzingen en coaching. Als het nodig is, kan de analist u ook geruststellen, om zo de testen zo goed mogelijk uit te voeren. Uw (long)arts bespreekt met u de uitslag tijdens het eerst volgende bezoek op de polikliniek. 

Tijdens het onderzoek zit u in een stoel en ademt u door een mondstuk. Het mondstuk is verbonden met een apparaat dat uw longinhoud en de luchtweg vernauwing registreert. Ook krijgt u een klem op uw neus om te voorkomen dat u door uw neus ademt. Wij vragen u om op een aantal verschillende manieren in en uit te ademen. In sommige gevallen krijgt u na de metingen medicatie toegediend en herhalen we 1 of enkele metingen.

De volgende onderzoeken kunnen op de longfunctieafdeling worden uitgevoerd:

 • Spirometrie met of zonder medicatie
 • Diffusie meting
 • Bodyplethysmografie
 • Histamine provocatietest
 • Allergietest
 • Desensibilisatie
 • Hyperventilatietest
 • Fietsergometrie
 • Inspanningsonderzoek op de loopband
 • Fit-to-fly test
 • Eucapnische hyperventilatietest
 • 6 minuten looptest
 • Mip/Mep Shunt meting
 • Arteriepunctie met of zonder zuurstof
 • Mantoux