U bent door uw huisarts of een andere arts doorverwezen naar onze polikliniek longgeneeskunde. Om een afspraak te maken, heeft u een verwijzing van uw (huis)arts nodig. 

Uw eerste bezoek

Wanneer u op de polikliniek bij de longarts komt, kunt u uw longklachten bespreken met de longarts. De arts beoordeelt de verwijzing van uw huisarts of andere specialist en bepaalt welke onderzoeken van te voren nodig zijn. U kunt hierbij denken aan een bloedafname, een longfoto of een CT-scan.

Vaak is er ook longfunctie-onderzoek nodig. Dit betekent dat u moet ademen (blazen) in een apparaat, waardoor wij iets te weten komen over de functie van uw longen. De longarts kan u ook doorverwijzen naar een andere specialist of terugverwijzen naar uw huisarts. Als een vervolgafspraak met de longarts niet meer nodig is, wordt uw huisarts hiervan (schriftelijk) op de hoogte gesteld.

Vervolgafspraken

Na uw bezoek bij de longarts, maakt u zo nodig een vervolgafspraak bij de doktersassistent. Op de longpolikliniek is ook longverpleegkundige aanwezig. Zo nodig wordt er voor u een afspraak gemaakt met de longverpleegkundige zodat zij u extra uitleg kan geven. Bijvoorbeeld over een bepaald ziektebeeld of uitleg bij het gebruik van inhalatiemedicatie.

Komt u voor het eerst in het ziekenhuis? Of zijn uw gegevens gewijzigd? Ga dan voor uw polikliniekbezoek naar het Inschrijfpunt in de centrale hal om u te laten inschrijven.

Wat neemt u mee naar uw polikliniekbezoek?

  • uw identiteitsbewijs
  • verwijsbrief 
  • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt, dit kunt u krijgen bij de apotheek
  • uw verzekeringsgegevens (pasje)