U bent door uw (huis)arts doorverwezen naar onze polikliniek longgeneeskunde. Om een afspraak te maken, heeft u deze verwijzing van uw (huis)arts nodig. 

Uw eerste bezoek

Op de polikliniek bespreekt u uw klachten met de longarts of Physician Assistant. Zij beoordelen de verwijzing van uw huisarts of andere specialist en bepalen welke onderzoeken van tevoren nodig zijn. U kunt hierbij denken aan een bloedafname, een longfoto of een CT-scan.

Vaak is er ook longfunctie-onderzoek nodig. Dit betekent dat u in een apparaat moet blazen, waardoor wij iets te weten komen over de functie van uw longen. De longarts kan u ook doorverwijzen naar een andere specialist of terugverwijzen naar uw (huis)arts. Als een vervolgafspraak met de longarts niet meer nodig is, wordt uw (huis)arts hiervan (schriftelijk) op de hoogte gesteld.

Vervolgafspraken

Na uw bezoek bij de longarts maakt u zo nodig een vervolgafspraak bij de doktersassistent. Op de longpolikliniek is ook een longverpleegkundige aanwezig waarmee een afspraak gemaakt kan worden als u extra uitleg of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld over een bepaald ziektebeeld, uitleg bij het gebruik van inhalatiemedicatie of u bent doorverwezen door de longarts omdat u hulp nodig heeft bij stoppen met roken.

Komt u voor het eerst in het ziekenhuis? Of zijn uw gegevens gewijzigd? Ga dan voor uw polikliniekbezoek naar het Inschrijfpunt in de centrale hal om u te laten inschrijven.

Wat neemt u mee naar uw polikliniekbezoek?

  • uw identiteitsbewijs
  • de verwijsbrief van uw (huis)arts
  • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt (dit kunt u krijgen bij de apotheek)
  • uw verzekeringsgegevens (pasje)

Nadenken over (toekomstige) behandelkeuzes

Op onze polikliniek is het mogelijk om een Advance Care Planning (ACP) gesprek te voeren met een gespecialiseerd verpleegkundige en uw medisch specialist. Tijdens dit gesprek gaat u, samen met een naaste, in gesprek over uw behandelwensen in de laatste levensfase. Klik hier voor meer informatie over ACP en (toekomstige) behandelkeuzes.

Longgeneeskunde en sport

Binnen Sports Valley, het sportmedisch expertisecentrum van Ziekenhuis Gelderse Vallei, worden topsporters en sporters multidisciplinair behandeld. Longarts K.T.M. Oud is onderdeel van dit team en tevens erkend High Performance Partner TeamNL van NOC*NSF.