Longgeneeskunde

Als u een aandoening aan uw luchtwegen heeft, kan dat grote gevolgen hebben voor u en uw naaste omgeving. Het is van groot belang dat u weet hoe u zo goed mogelijk met uw aandoening kunt omgaan. Hierbij kan de longverpleegkundige helpen.

Waarom naar de longverpleegkundige?

De longverpleegkundige geeft u en uw naasten uitleg over uw aandoening. Er wordt aandacht besteed aan het vroegtijdig herkennen van klachten, hoe u met klachten om kunt gaan en hoe deze in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. De longverpleegkundige bespreekt met u de leefregels en beperkingen die uw aandoening met zich meebrengen en geeft deskundig advies. Ook wordt er uitgebreid aandacht besteed aan uw medicijngebruik zoals de werking van uw medicatie en inhalatietechniek.

Als de longarts u heeft geadviseerd om te stoppen met roken, kan de longverpleegkundige kan u adviseren bij het nemen van deze belangrijke beslissing en ondersteuning bieden als u daadwerkelijk stopt met roken.

Polikliniekbezoek

Het eerste polikliniekbezoek is bedoeld om uw huidige situatie in kaart te brengen. We inventariseren aandachtspunten en risicofactoren. Als u dat prettig vindt, kunt u uw partner of een andere naaste meenemen. Tijdens dit bezoek neemt de longverpleegkundige uw gezondheidstoestand uitgebreid met u door. Het gesprek duurt ongeveer een half uur en u krijgt meestal ook een vervolggesprek. Een onderdeel van ons werk is te kijken naar uw inhalatiemedicatie en de techniek van inhaleren. 75% van de mensen die inhalatiemedicatie gebruiken doen dit namelijk op de verkeerde manier.

Vervolg

Het kan zijn dat de longarts u met enige regelmaat terug wil zien op de polikliniek. De longverpleegkundige neemt soms gedeeltelijk deze controlebezoeken over en heeft indien noodzakelijk overleg met uw longarts. De longarts blijft in alle gevallen betrokken en verantwoordelijk voor uw behandeling.

Meenemen

U wordt verzocht bij ieder bezoek aan de longverpleegkundige het volgende mee te nemen:

  • uw inhalatiemedicatie
  • eventuele inhalatiehulpmiddelen