Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Afdeling A2 in Ziekenhuis Gelderse Vallei is een afdeling met het specialisme maag-, darm- en leverziekten (MDL). Hier worden patiënten opgenomen met aandoendingen aan de slokdarm, maag, lever, darmen, galwegen of alvleesklier. De afdeling is gevestigd op de 2e etage in de B-vleugel.

Het team bestaat uit specialisten (maag-,darm- en leverartsen), arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding, zorgassistenten en afdelingssecretaressen.

Op de afdeling kunt u met verschillende disciplines te maken krijgen:

  • diëtist
  • fysiotherapeut
  • maatschappelijk werker
  • medewerkers van het laboratorium
  • specialistisch verpleegkundige (MDL-verpleegkundige, verpleegkundig specialist MDL)

Artsenvisite

Tijdens uw opname komt de MDL-arts of arts-assistent regelmatig bij u langs; dit noemen we de artsenvisite. De arts- assistent is een arts die werkt onder de verantwoordelijkheid van de MDL-arts.

De arts bespreekt met u en de verpleegkundige hoe het met u gaat. Ook bespreekt de arts de uitslagen van onderzoeken met u. Uw behandeling wordt indien nodig bijgesteld. De arts-assistent komt elke dag bij u langs, behalve in het weekend. De MDL-arts komt minimaal 1 keer per week bij u langs en bij bijzonderheden in het weekend.  Het is mogelijk dat de MDL-arts een andere arts is dan de arts die u op de polikliniek heeft gezien.

Familiegesprek

De mogelijkheid bestaat om met de arts-assistent een familiegesprek te hebben over uw ziekenhuisopname. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdelingssecretaresse.