Medische fotografie

Wanneer een arts een aandoening wil vastleggen of verduidelijken door middel van een foto, kan hij de patiënt verwijzen naar de afdeling medische fotografie.

Medisch fotograaf

De medisch fotograaf is een gespecialiseerd vakfotograaf. Hij werkt voor diverse specialismen zoals plastische chirurgie, huidziekten en chirurgie. Hij heeft geheimhoudingsplicht en moet zich houden aan privacyregels die gelden binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Fotostudio

De fotografie vindt plaats in de fotostudio op de locatie Ede. Deze studio is ingericht om de patiënt optimaal, tot in het kleinste detail, in beeld te brengen.

Afspraak

Een afspraak kan vrijwel altijd op zeer korte termijn. Eventuele begeleiders mogen bij het fotograferen aanwezig zijn.

In veel gevallen is een bezoek aan de fotograaf eenmalig. Indien u geopereerd moet worden, kunnen vóór en na de operatie opnamen van u gemaakt worden. In bijzondere gevallen worden er tijdens de operatie foto's genomen. De medisch fotograaf komt ook op de afdeling om foto’s te maken van patiënten die hun bed of de afdeling niet kunnen of mogen verlaten. 

Gebruik van foto’s voor andere doeleinden

Soms kunnen foto’s gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden als publicaties of congressen. Hiervoor vraagt de arts altijd eerst uw toestemming.