Medische psychologie

De afdeling Medische Psychologie is er voor patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei met psychische klachten bij lichamelijke ziekte.

De psychologen van de afdeling medische psychologie behandelen psychische klachten die het gevolg zijn van een ziekte of de behandeling daarvan. Andere psychische klachten behandelen wij niet.

Wij zijn erbij te vragen zijn bijvoorbeeld betrokken, wanneer u:

  • zich aanhoudend angstig of somber voelt door een ziekte of medische behandeling
  • lichamelijke klachten heeft waarvoor geen of geen volledige medische verklaring wordt gevonden
  • moeite heeft om gedrag te veranderen dat noodzakelijk is voor uw medische conditie
  • last heeft van slaapproblemen bij uw medische aandoening
  • bezorgd bent over uw geheugen en concentratievermogen

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen bij ons terecht voor een behandeling. Tijdens een eerste intakegesprek worden uw klachten besproken. Soms doen wij ook een (neuro) psychologisch onderzoek.

Wanneer het duidelijk is wat uw klachten precies inhouden, zoeken wij naar een passende behandeling.  Veelgebruikte behandelmethoden op de afdeling zijn:

Samen met u maken we een passend behandelplan, waarmee we kijken waar u behoefte aan heeft. De behandeling vindt meestal individueel plaats in het ziekenhuis, maar we bieden ook een aantal groepsbehandelingen aan. Dit zijn bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie bij slapeloosheid, een leefstijlcursus of hypnotherapie bij maag- en darmklachten.  

De behandeling op de afdelingen zijn vaak kortdurend en vinden plaats op verzoek van uw medisch specialist. De medisch psycholoog werkt nauw samen met medisch specialisten en is ook betrokken bij de geheugenpoli, slaappoli en pijnpoli.

Alle patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei kunnen bij ons terecht, ongeacht hun leeftijd.

Naasten

Naasten van patiënten kunnen niet bij ons terecht, maar hebben wel vaak behoefte aan ondersteuning. Op oogvoornaasten.nl vindt u meer informatie voor naasten en tips voor ondersteuningsmogelijkheden.

Als u op dit moment onder behandeling bent in Ziekenhuis Gelderse Vallei bij een medisch specialist of gespecialiseerd verpleegkundige. 

Als de medische behandeling wordt overgedragen aan een ander ziekenhuis, wordt ook de medisch psychologische behandeling overgedragen. Onze afdeling zorgt dan voor een overdracht. Wanneer u eerder bij ons onder behandeling was, blijft de verwijzing drie maanden geldig na uw laatste behandelcontact op de afdeling. Daarna heeft u een nieuwe verwijzing nodig.

We hebben oefeningen en tips ontwikkeld die u zelf thuis kunt doen om beter om te gaan met de spanning die veroorzaakt wordt door het ziek zijn. Deze vindt u op: Omgaan met spanning door ziekte.

Team medische psychologie

Alle psychologen van het ziekenhuis zijn volgens de wet BIG geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog en/of als klinisch psycholoog. Basispsychologen of psychologen in opleiding werken onder supervisie van een BIG geregistreerde collega.

Maak kennis met de afdeling medische psychologie

Afspelen