Medische psychologie

De afdeling medische psychologie biedt psychologische zorg aan patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei die door hun ziekte psychische klachten hebben ontwikkeld. Na verwijzing door een medisch specialist werken wij samen met u aan het herstel van uw psychisch evenwicht.

Verwijzing naar een medisch psycholoog

Uw medisch specialist kan u of uw kind zowel klinisch als poliklinisch verwijzen naar de afdeling medische psychologie. Het kan ook zijn dat uw huisarts vindt dat uw psychische klachten samenhangen met uw medische aandoening. In dat geval kan de huisarts contact opnemen met uw medisch specialist die u doorverwijst naar de afdeling medische psychologie. U ontvangt vervolgens een schriftelijke uitnodiging voor een eerste gesprek.

De psychologen van de afdeling richten zich onder meer op het onderzoek naar:

Behandeling

Wanneer duidelijk is wat uw klachten precies inhouden, wordt er gezocht naar een passende behandeling. De behandeling kan zich richten op:

  • angst en somberheid na de vaststelling van een ziekte
  • zelfzorgproblemen bij ziekten als diabetes
  • slaapstoornissen (Cognitieve gedragstherapie)   
  • prikkelbaar darmsyndroom
  • herbeleving van een ernstige gebeurtenis in het ziekenhuis (EMDR)

Zie onderaan deze pagina voor meer informatie over de behandelingen die worden gegeven.

Wat kan ik zelf doen?

We hebben oefeningen en tips ontwikkeld die u zelf thuis kunt doen om beter om te gaan met de spanning die veroorzaakt wordt door het ziek zijn. Deze vindt u op de webpagina ‘Omgaan met spanning door ziekte’.

Multidisciplinaire aanpak

Veel van de onderzoeken en de behandelingen die door de afdeling worden gedaan, vinden plaats op verzoek van de medisch specialist. Hierbij werken verschillende disciplines samen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het geheugen op de geheugenpoli en worden er informatiebijeenkomsten verzorgd over de psychische gevolgen van een hartziekte.

Team medische psychologie

Alle psychologen van het ziekenhuis zijn volgens de wet BIG geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog en/of als klinisch psycholoog. De psycholoog in opleiding en de stagiaires werken onder supervisie van zijn/haar praktijkopleider op onze afdeling.

Missie en visie

De medische psychologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei is specialist op het gebied van de wisselwerking tussen lichamelijk en psychisch functioneren binnen de medische zorg. Evidence-based kennis (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) van psychologische diagnostiek en behandeling zetten wij in voor optimalisering van de medische zorg en het welbevinden van de patiënt. Dit dragen wij uit naar alle verwijzers en patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei.