Acceptance and Commitment Therapy

Volgens het ACT-gedachtegoed hoort pijn (zowel lichamelijk als emotioneel) nou eenmaal bij het leven, maar levert vooral de worsteling met deze pijn veel problemen op. Tijdens een behandeling met ACT leren wij u om op een andere manier om te gaan met de nare gevoelens die er zijn na vervelende gebeurtenissen (acceptance). Je leert om het zinloze gevecht tegen te gaan, waardoor er ruimte ontstaat voor dingen die u echt belangrijk vindt (commitment).

Hoe werkt ACT?

Samen met uw psycholoog gaat u onderzoeken hoe uw psychologische flexibiliteit kan worden vergroot.  Gedurende de behandeling zullen de zes pijlers in het ACT-model worden besproken. Hierdoor zult u leren om de vervelende gevoelens toe te laten en afstand te nemen van de lastige gedachten. Er zal ook een onderdeel zijn gericht op mindfulness, waarbij u leert om uw aandacht te richten op het hier en nu. Daardoor zult u op een andere manier naar uzelf gaan kijken en ontdekken wat u echt belangrijk vindt en vervolgens hier naar handelen.

Tijdens de behandeling maken wij gebruik van ervaringen uit uw eigen leven. De behandeling heeft een praktische benadering. U gaat aan de slag met opdrachten en oefeningen.

Wilt u meer weten over ACT? Kijk dan op de website van Act in Actie.