Mortuarium

Onze oprechte deelneming met het verlies van uw dierbare. Wij wensen u heel veel sterkte in deze intense periode. Een emotionele tijd breekt aan en er komt veel op u af. Ook allerlei praktische zaken.

Aan alle diensten die ons mortuarium levert zijn kosten verbonden, zoals ook bij een uitvaartondernemer gebruikelijk is. Heeft u een uitvaartverzekering? Dan worden sommige kosten vergoed. Vraag uw uitvaartondernemer hier op tijd naar zodat u kunt voorkomen dat er extra kosten worden gemaakt.

Wij vinden het belangrijk dat u de mogelijkheid krijgt om te helpen met de laatste verzorging. U kunt dat met behulp van uw uitvaartondernemer of met de mortuariummedewerk(st)er doen. U kunt hiervoor contact met de uitvaartondernemer opnemen, hij maakt dan een afspraak met ons. 

U als familie/nabestaanden heeft ook het recht om af te wijken van de noodzakelijke zorg. In dat geval moet door de nabestaanden meteen na het overlijden een uitvaartondernemer worden ingeschakeld, zodat deze uw dierbare binnen 3 uur na overlijden overbrengt naar de door u gewenste locatie. 

Tarieven mortuarium

Overbrenging van een overledene gaat altijd via het mortuarium van Ziekenhuis Gelderse Vallei en niet via een verpleegafdeling. Wordt een overledene door de uitvaartondernemer opgehaald buiten de werktijden van de medewerkers van ons mortuarium, dan zijn hier extra kosten aan verbonden. Er gelden hiervoor vaste tarieven die jaarlijks worden aangepast. Een overzicht van de tarieven vindt u onder het kopje 'kosten en vergoedingen' op deze pagina.