Multizorg

Een behandeling op de polikliniek of een opname in het ziekenhuis kan ingrijpend zijn. Op de afdeling multizorg werken medisch maatschappelijk werkers en transferverpleegkundigen. Zij helpen u bij emotionele of praktische problemen en vragen rond uw ziekte en behandeling en begeleiden de procedure als u (tijdelijk) extra zorg nodig hebt.

De medewerkers van de afdeling multizorg maken deel uit van uw behandelteam. De afdeling:  

  • regelt de aanvraag voor zorg thuis  
  • regelt de aanvraag voor zorg in een zorginstelling  
  • begeleidt bij ziekte

Zorg thuis

Als de behandeling in het ziekenhuis is afgerond, kunt u naar huis. Samen met u bekijkt de verpleegkundige van de afdeling of u zorg en hulpmiddelen thuis nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij de zelfzorg of een hoog/laagbed. De transferverpleegkundige beoordeelt samen met u voor welke zorg en eventuele verpleeghulpmiddelen u in aanmerking komt. Heeft u lichamelijke verzorging, wondzorg of verpleeghulpmiddelen nodig, dan schakelt de transferverpleegkundige een organisatie voor thuiszorg of hulpmiddelen in. U geeft zelf aan welke organisatie uw voorkeur heeft.

Zorg in een zorginstelling

Niet iedereen kan na ontslag terug naar zijn of haar eigen huis. Wanneer u daarvoor in aanmerking komt zoeken we in overleg met u naar een passende (tijdelijke) oplossing. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een hospice.

Meer informatie over zorg in een zorginstelling

Begeleiding bij ziekte

De medisch maatschappelijk werker begeleidt u bij psychosociale en/of materiële problemen die samenhangen met uw ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis. Zo nodig verwijzen we u naar instanties buiten het ziekenhuis.

Uitwisseling van gegevens naar externe instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis gebeurt alleen met uw toestemming.

Meer informatie over psychosociale begeleiding bij ziekte

Toestemming

Het is belangrijk dat u toestemming geeft voor het regelen van uw nazorg. In de video hieronder hoort u waarom.

Afspelen
Video: toestemming regelen zorg na ziekenhuisopname
Multizorg team
Multizorg team