Multizorg

Een behandeling op de polikliniek of een opname in het ziekenhuis kan ingrijpend zijn. Op de afdeling multizorg werken medisch maatschappelijk werkers en transferverpleegkundigen. Zij helpen u bij emotionele of praktische problemen en vragen rond uw ziekte en behandeling en begeleiden de procedure als u (tijdelijk) extra zorg nodig hebt.

De medewerkers van de afdeling multizorg maken deel uit van uw behandelteam. De afdeling:  

  • regelt de aanvraag voor zorg thuis  
  • regelt de aanvraag voor zorg in een zorginstelling  
  • begeleidt bij ziekte

Zorg thuis

Als de behandeling in het ziekenhuis is afgerond, kunt u naar huis. Samen met u bekijkt de verpleegkundige van de afdeling of u zorg en hulpmiddelen thuis nodig heeft. Bijvoorbeeld hulp bij de zelfzorg of een hoog/laagbed. De transferverpleegkundige beoordeelt samen met u voor welke zorg en eventuele verpleeghulpmiddelen u in aanmerking komt. Heeft u lichamelijke verzorging, wondzorg of verpleeghulpmiddelen nodig, dan schakelt de transferverpleegkundige een organisatie voor thuiszorg of hulpmiddelen in. U geeft zelf aan welke organisatie uw voorkeur heeft.

Meer informatie over zorg thuis

Zorg in een zorginstelling

Niet iedereen kan na ontslag terug naar zijn of haar eigen huis. Wanneer u daarvoor in aanmerking komt zoeken we in overleg met u naar een passende (tijdelijke) oplossing. Bijvoorbeeld een verpleeghuis of een hospice.

Meer informatie over zorg in een zorginstelling

Begeleiding bij ziekte

De medisch maatschappelijk werker begeleidt u bij psychosociale en/of materiële problemen die samenhangen met uw ziekte, behandeling of opname in het ziekenhuis. Zo nodig verwijzen we u naar instanties buiten het ziekenhuis.

Uitwisseling van gegevens naar externe instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis gebeurt alleen met uw toestemming.

Meer informatie over psychosociale begeleiding bij ziekte