Multizorg

Uw behandelteam kan een aanvraag doen voor begeleiding door een medisch maatschappelijk werker. U kunt dit bespreken met uw behandelaar. Het kan ook zijn dat uw behandelaar u heeft aangeraden om medisch maatschappelijk werk erbij te betrekken.

Begeleiding bij ziekte

kunt begeleiding krijgen bij emotionele, ingrijpende gebeurtenissen rondom uw ziekteproces. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen zoals verlies en rouw, levensvragen en veranderd toekomstperspectief. Ook kan de medisch maatschappelijk werker advies en informatie geven over wonen, werk en financiën. Ziek zijn heeft vaak invloed op deze zaken.

Omgaan met ziekte

De medisch maatschappelijk werker kan u helpen uw gevoelens te uiten en ondersteunt bij het vinden van een nieuw evenwicht. Dit doen zij onder andere door: samen met u te werken aan het vergroten van draagkracht het verbeteren van de manier waarop u met uw ziekte kan omgaan

Bemiddeling bij ziekte

De medisch maatschappelijk werker kan bemiddelen tussen u, behandelaars en hulpverleners in het ziekenhuis. Bij complexe situaties onderzoeken zij welke voorzieningen of verwijzingen nodig zijn om uw persoonlijk functioneren, welbevinden en zelfredzaamheid te optimaliseren. Voorbeelden van voorzieningen en verwijzingen zijn: praktijkondersteuner huisarts, verslavingszorg, sociaal team, Centrum Jeugd en Gezin en WMO voorzieningen.