Multizorg

Een hospice is een huis voor patiënten met een levensverwachting korter dan 3 maanden. Een hospice kenmerkt zich door een huiselijke sfeer, waarbij er ook verpleegkundig personeel aanwezig is. Daarnaast zijn er vrijwilligers die de tijd nemen om u en uw familie waar nodig te ondersteunen.

Indicatie voor hospice

Uw behandelteam schakelt de afdeling multizorg in om de aanvraag voor een verblijf in een hospice met u te bespreken. De medisch maatschappelijk werker verzorgt de aanmelding en overplaatsing. De indicatie voor een hospice kan plaatsvinden op basis van wijkverpleegkundige zorg, maar ook via een Eerstelijns verblijf of de Wet Langdurige Zorg.

Vergoeding verblijf in hospice

Het verblijf in een hospice zit – afhankelijk van uw situatie – in het basispakket van de zorgverzekeraar. Wanneer u al een WLZ-indicatie heeft valt de hospice-opname hieronder en betaalt u de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het hospice vraagt meestal wel een dagelijkse bijdrage. Zorgverzekeraars kunnen hier een vergoeding voor geven. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.