Multizorg

Wanneer u thuis (tijdelijk) extra zorg nodig heeft en die zorg niet te organiseren is met mantelzorg, hulpmiddelen of vrijwilligers kan u mogelijk in aanmerking komen voor professionele thuiszorg.

Procedure

Uw behandelteam schakelt afdeling multizorg in om de aanvraag voor thuiszorg met u voor te bereiden. U overlegt met de transferverpleegkundige van de afdeling multizorg wat u aan zorg nodig heeft en wat er mogelijk is. Zoals:  

  • huishoudelijke hulp  
  • verpleging en verzorging thuis  
  • aanpassingen aan uw woning  
  • casemanager dementie

Huishoudelijke hulp

Woont u in de gemeente Ede? Dan kan de transferverpleegkundige de huishoudelijke hulp voor u regelen. Woont u niet in Ede? Ga naar uw gemeente en informeer bij het Zorgloket of bij de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  naar de mogelijkheden om huishoudelijke hulp te krijgen.

Verpleging en verzorging thuis

De transferverpleegkundige regelt dat de thuiszorg start op het moment dat u vanuit het ziekenhuis naar huis mag. De wijkverpleegkundige neemt de zorg van het ziekenhuis over, verzorgt de indicatie en maakt een zorgplan. Verpleging en verzorging thuis zit in het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor.

Aanpassingen aan uw woning

Afdeling multizorg kan aanpassingen aan uw woning adviseren. U dient dit zelf te regelen. Informeer bij het Zorgloket of bij de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wat mogelijk is.

Casemanager dementie

In overleg met uw geriater kan de afdeling multizorg een aanvraag doen voor een casemanager dementie. Degene staat mensen met  dementie en hun naasten met raad en daad bij. Een casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert, regelt zorg, helpt keuzes maken en houdt overzicht bij telkens veranderende situaties. Deze zorg valt onder wijkverpleging en zit in het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor.