Neurologie

De neuroloog en parkinsonverpleegkundige vormen samen met de logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten het Parkinsonteam van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Dit team is beschikbaar voor patiënten die de diagnose ziekte van Parkinson onlangs hebben gekregen. De patiënt wordt uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen en op het spreekuur te komen.

Gespecialiseerde therapeuten brengen alle klachten van de patiënt in kaart en geven informatie over de ziekte. Vervolgens volgt er een overleg tussen alle therapeuten en de neuroloog. Hieruit volgen adviezen die kunnen bestaan uit praktische tips om een probleem op te lossen of het opzoeken van een gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving voor behandeling.

Patiënten die al lange bekend zijn met de ziekte kunnen ook gezien worden door het team. Zij worden door de parkinsonverpleegkundige of neuroloog aangemeld. Ook is het mogelijk om jaarlijks het team te bezoeken zodat eventuele problemen/ ontstane klachten op tijd onderkend en behandeld worden.

In de folder 'Verpleegkundig consulent Parkinson' (VIP 10.79) leest u meer over wat de verpleegkundig consulent voor patiënten kan betekenen.