Neurologie

De neuroloog kan u verwijzen naar de neurochirurg Woerdeman. Tijdens een intake bespreekt hij uw klachten, beoordeelt of u voor een operatie in aanmerking komt en licht de operatie toe.

Bent u het beiden eens met de operatie, dan zal de assistent u inplannen. Het spreekuur en de operaties vinden altijd plaats op een dinsdag.

Soorten operatie

De neurochirurg opereert patiënten met een aandoening aan het centrale zenuwstelsel, zoals:

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is een speciale polikliniek voor mensen met een verstandelijke handicap. De arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) onderzoekt, behandelt en begeleidt de problemen met de gezondheid van deze bijzondere groep mensen.

Een bezoek aan de AVG-arts

De verwijzing naar de AVG-arts verloopt via de eigen huisarts. Verwijst een huisarts of specialist, dan vergoed de zorgverzekeraar de kosten. Woont u niet in onze regio? Geen probleem. Ook u bent van harte welkom.