Neurologie verpleegafdeling

De afdeling neurologie houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van afwijkingen in de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en de prikkeloverdracht naar de spieren. Ons team van deskundige neurologen staat voor u klaar om uw klachten te behandelen. Op de afdeling neurologie komen patiënten binnen via geplande opnames èn worden acuut opgenomen vanaf SEH/polikliniek.

De afdeling neurologie

De afdeling neurologie bestaat uit een CVA-unit met 9 bedden waar we patiënten ontvangen die een beroerte (CVA) hebben gehad. Daarnaast hebben we 15 bedden voor patiënten met andere neurologische aandoeningen. Het team bestaat uit neurologen, een afdelingsarts, verpleegkundigen en zorg-assistenten.

Aandachtsgebieden neurologie

Het brede vakgebied van neurologie beslaat een enorme hoeveelheid van zeer verschillende aandoeningen. Wij richten ons vooral op afwijkingen of aandoeningen:

  • in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), zoals een beroerte (CVA), epilepsie en een hersentumor
  • in het perifere zenuwstelsel (zenuwen)
  • in de prikkeloverdracht van de zenuwen naar de spieren (musculair en neuromusculair), zoals Guillian Barré

Samenwerking

Bij de behandeling van onze patiënten werken we nauw samen met de afdeling klinische neurofysiologie (KNF) van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Bij gecompliceerde of bijzondere aandoeningen werken we ook samen met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het UMC Utrecht.

Dit vinden wij belangrijk op de afdeling

  • acute zorg rond de CVA-patiënt
  • in een vroeg stadium starten met de neuro-revalidatie
  • de parkinson patiënt met hun specifieke behandeling
  • de specifieke behandeling van MS-patiënten door middel van de kuren die in de kliniek gegeven worden en de bijbehorende begeleiding

U kunt bij ons team terecht voor diagnose, behandeling en begeleiding bij een (mogelijk) neurologische ziekte. Persoonlijke aandacht is daarbij belangrijk: uw stem  en die van uw naasten  speelt daarom steeds een belangrijke rol. 

Afspelen
Animatie: hoe werken de hersenen? (Hersenstichting)