CVA-zorg in de regio

We werken samen met een aantal organisaties in de regio die een vorm van behandeling en/of ondersteuning kunnen bieden voor mensen met een beroerte én hun naasten. De regelingen hiervoor zijn afhankelijk van uw unieke situatie. En per gemeente zijn deze verschillend. Laat een eventuele verwijzing daarom via de verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli of uw huisarts verlopen.

Verpleegkundige CVA-nazorgpoli

Voor elke patiënt zijn de gevolgen van een beroerte anders en het is niet vooraf in te schatten welke invloed dit heeft op uw dagelijkse leven. Daarom volgt er 3 tot 5 weken na ontslag uit het ziekenhuis een gesprek met een verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli. Dit is een gespecialiseerd neurologie verpleegkundige van  thuiszorgorganisatie Icare en het gesprek vindt plaats op de polikliniek in het ziekenhuis. Tijdens dit gesprek wordt er gesproken over lichamelijke en emotionele gevolgen en/of een verandering van uw gedragingen of karakter. Ook is er tijdens dit gesprek veel ruimte voor uw vragen.

Na een eerste gesprek bepaalt u samen met de verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli iop welke manier u en uw naaste begeleiding of contact willen. Deze begeleiding is tot ongeveer 1 jaar na de beroerte mogelijk.

De verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli werkt nauw samen met andere zorgverleners van het CVA behandelteam en het netwerk in regio Gelderse Vallei. Door deze samenwerking is de verpleegkundige in staat u zo goed mogelijk te begeleiden bij de terugkeer in uw dagelijks leven en u zo nodig door te verwijzen.

Heeft u vragen of onzekerheden? Dan kunt u altijd contact met de de CVA-nazorgverpleegkundige opnemen. Het telefoonnummer van de verpleegkundige is: 0522-277020 (bereikbaar op werkdagen van 8:30-14:00 uur) of via cvazorgketen@icare.nl 

Ondersteuning en begeleiding in de regio

Belangrijk is dat u en/of uw naasten de juiste ondersteuning aangeboden krijgt. Hiervoor is het noodzakelijk dat aan de verpleegkundige van de CVA-nazorgpoli of uw huisarts op tijd eerlijk wordt verteld waar u of uw naaste tegen aan loopt.

Wilt u meer weten over welke mogelijkheden er zijn? Hieronder vindt u een overzicht van verschillende organisaties die u ondersteuning of begeleiding kunnen bieden. 

Begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel 

De NAH is een organisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Bent u op zoek naar ondersteuning, voor uzelf of voor een naaste? Kijk dan eens op www.NAH.nl.

Let op! Om begeleiding te krijgen vanuit de NAH is een indicatie nodig. Deze lkunt u aanvragen bij uw gemeente.

Visio

Als u na een beroerte een visuele beperking heeft, kan Visio u helpen met het aanleren van vaardigheden en gebruik van andere zintuigen. Dit om zo zelfstandig mogelijk te leven. Op www.visio.nl vindt u meer informatie. 

Let op! U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Bartiméus - revalidatie bij slechtziendheid


Als u na een beroerte slechtziend bent, kunt u bij Bartiméus terecht voor een revalidatietraject. Tijdens dit traject leert u om te gaan met uw slechtziendheid om te gaan. Samen wordt er gekeken naar de beste vorm van ondersteuning voor uzelf, uw familie, uw begeleiders of uw netwerk.  Op vindt u www.bartimeus.nl meer informatie. 

Let op! U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig.

Boogh - voor behandeling, begeleiding en re-integratie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

De behandeling en begeleiding bij Boogh is gericht op dignen waar u of uw naasten problemen ervaren. Dit kan te maken hebben met uw thuissituatie, werk of op  het sociaal vlak. Samen met u wordt gekeken hoe u na de beroerte weer zo optimaal mogelijk mee kunt doen in de samenleving.


  • een gespecialiseerd afasiecentrum: hier kunt u werken aan het verbeteren van de communicatie zodat functioneren in het sociaal leven en de maatschappij verbetert.
  • lotgenotencontact voor mensen met afasie en hun mantelzorgers.
  • dagbesteding
  • begeleiding bij re-integratie naar werk
  • het programma Hersenz: behandelprogramma leren omgaan met gevolgen van hersenletsel.

Meer weten? Kijk op www.boohg.nl

SIZA - begeleiding bij het leven met een beperking

SIZA ondersteunt bij het organiseren van uw leven. 

Onderwerpen kunnen zijn: 

  • welke ondersteuning heeft u nodig? 
  • wat kunt u zelf en wat kunt u leren?
  • heeft u mensen om u heen die u kunnen helpen?
  • vorm van begeleiding of behandeling die u verder kan brengen.
  • zijn er technologische oplossing die u kunnen helpen?

SIZA  is er waar en wanneer u het nodig hebt. Kijk voor meer informatie www.SIZA.nl


De gespecialiseerd neurologieverpleegkundige van Icare helpt u bij het leren omgaan met een CVA en kan u doorverwijzen indien nodig. Kijk hier voor meer informatie.