Gevolgen

Welke gevolgen iemand van een hersenletsel ondervindt, hangt samen met het gebied in de hersenen dat getroffen is. En de ernst van de beschadiging.

Er is een onderscheid te maken in verschillende gevolgen:

Zichtbare gevolgen

De gevolgen van hersenletsel kunnen voor de buitenwereld zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door de manier hoe iemand zich beweegt of spreekt.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Kennisnetwerk CVA Nederland

Onzichtbare gevolgen

De gevolgen van een herseninfarct of hersenbloeding kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om veranderingen in het denken en onthouden, de emoties, de gevoelens of het gedrag.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van Kennisnetwerk CVA Nederland

Blijvende gevolgen

Een beroerte (CVA) heeft vaak blijvende gevolgen. Welke dat zijn, hangt af van hoe zwaar de beroerte was en waar de beschadiging in de hersenen precies zit. De verschijnselen die direct na de beroerte optreden herstellen zich meestal weer enigszins. De ervaring leert echter dat ze voor een deel blijven bestaan.

Emotionele gevolgen

Een beroerte kan heel ingrijpend zijn en lichamelijke, psychische en sociale gevolgen hebben. De lichamelijke beperkingen vallen vaak direct op. De 'onzichtbare gevolgen', zoals psychische schade, vermoeidheid en concentratieproblemen zijn minder opvallend. Deze komen vaak pas na enige tijd tot uiting. Het is belangrijk om dit te bespreken met uw naasten of huisarts.

Nadat uw medische behandeling en revalidatie is afgerond, kunt u voor begeleiding ook terecht bij www.hersenz.nl.