Nierzorg polikliniek

Op nierzorg begeleiden wij patiënten met een vermindering van de nierfunctie. Wij bereiden u voor op een nierfunctie vervangende therapie, zoals hemodialyse, peritoneale dialyse, een transplantatie of een conservatieve behandeling (niet dialyseren).

Wat kunt u van onze nierzorg verwachten?

U voert gesprekken met een verpleegkundige en een specialist nierziekten (nefroloog). Zij informeren u over de verschillende dialysemogelijkheden:

 • niertransplantatie: uw nier wordt vervangen door een donornier
 • hemodialyse: zuiveren van het bloed met een dialysemachine in ons ziekenhuis
 • thuishemodialyse: zuiveren van het bloed met een dialysemachine bij u thuis
 • peritoneale dialyse: zuiveren van het bloed in de buikholte (buikspoeling)

Ook kunt u verwachten:

 • u krijgt informatie over dieet, leefregels en wat de gevolgen zijn voor uw leven
 • in overleg met de nefroloog en verpleegkundige kiest u een behandeling die om medische en persoonlijke redenen het beste bij u past   
 • u krijgt een verbinding die nodig is voor de dialyse: shunt, halskatheter of buikkatheter
 • uw eerste behandelingen zijn altijd in het ziekenhuis, zodat de nefroloog, verpleegkundige, diëtist en maatschappelijk werker altijd in de buurt zijn
 • afhankelijk van uw keuze is uw behandeling thuis of in het ziekenhuis

Na een niertransplantatie

Het eerste jaar na de transplantatie blijft u onder controle in het transplantatiecentrum. Als alles goed is, komt u terug naar de nefroloog van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De begeleiding is dan weer bij de nierzorg polikliniek.

Het team van nierzorg

Ons team bestaat uit:

 • nefroloog
 • verpleegkundige nierzorg
 • diëtist
 • medisch maatschappelijk werker
Gespecialiseerd verpleegkundigen
Gespecialiseerd verpleegkundigen Henriette Dielen, Hillena ten Holder en Margreet Klok.