Nucleaire geneeskunde

De afdeling nucleaire geneeskunde doet onderzoek met behulp van radioactieve stoffen. Met deze radioactieve stoffen kan de werking van het lichaam, een orgaan of orgaansysteem worden afgebeeld.

Gebruik van straling

Nucleaire geneeskunde is een beeldvormende techniek die, net als bij röntgenonderzoek, gebruik maakt van straling. De patiënt zelf is de bron. De stralingsbron bevindt zich dus niet buiten de patiënt.

Door het gebruik van radioactieve stoffen kunnen we de werking van een orgaan of orgaansysteem afbeelden. Op deze manier kunnen we diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we bepaalde aandoeningen met radioactieve stoffen. Zoals schildklieraandoeningen met radioactief jodium.

Nucleair onderzoek

Bij een nucleair geneeskundig onderzoek krijgt u een (licht) radioactieve stof toegediend via een bloedvat. Deze stof wordt voor elke patiënt speciaal klaargemaakt. Nucleaire onderzoeken vinden alleen op afspraak plaats. Een bekend voorbeeld van een nucleair geneeskundig onderzoek is een botscan.

De radioactieve stoffen die gebruikt worden, zenden gedurende een korte tijd straling uit. Afhankelijk van welke radioactieve stof gebruikt wordt, kan de duur van het onderzoek variëren van enkele uren tot enkele dagen.

Een speciale camera (gammacamera) vangt de straling op en zet deze om in een beeld. Op deze opnamen is zichtbaar hoe een orgaan de toegediende radioactieve stof opneemt. Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoe de hartspier van zuurstof voorzien wordt of hoe de opbouw van nieuwe botcellen plaats vindt.