Nucleaire geneeskunde

Straling is overal om ons heen: in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en in het lichaam zelf. Dit heet natuurlijke straling. Daarnaast is er kunstmatige straling die voor uiteenlopende toepassingen gebruikt wordt.

Kunstmatige straling

De hoeveelheid straling die u ontvangt bij nucleaire onderzoeken is erg klein. De radioactieve stoffen hebben geen bijwerkingen. De meeste radioactieve stoffen die gebruikt worden zijn binnen een dag uit uw lichaam verdwenen. De hoeveelheid straling die u intussen uitzendt is ongevaarlijk voor uw omgeving.

Tracers (orgaanspecifiek)

Bij nucleaire geneeskunde worden altijd radioactieve stoffen gebruikt die gebonden zijn aan tracers.  Doordat ze straling uitzenden, kan men nagaan waar in het lichaam die stoffen terechtkomen. Een gammacamera vangt de straling op die uit het lichaam van de patiënt komt. Via speciale software komt beeldvorming tot stand.

Zwangerschap en borstvoeding

Ongeboren kinderen zijn veel gevoeliger voor straling dan volwassenen. Wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn, moet u dit vertellen vóórdat u de injectie met de radioactieve stof krijgt toegediend. Afhankelijk van het soort onderzoek wordt dan bekeken of het onderzoek door kan gaan.

Als u borstvoeding geeft, laat dit dan vóór de injectie weten. De nucleair geneeskundige vertelt u dan of en hoe lang het nodig is de borstvoeding te stoppen.

Eten en drinken

De meeste radioactieve stoffen verlaten via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om na de injectie extra te drinken. Op deze manier wordt de overtollige radioactieve stof snel uit het lichaam gespoeld. Voor de meeste onderzoeken kunt u gewoon eten wat u gewend bent. Wanneer u nuchter moet zijn wordt dit bij het betreffende onderzoek vermeld.

Medicijnen

In principe kunt u uw gebruikelijke medicijnen op de normale manier en tijd innemen. U wordt bij sommige onderzoeken verzocht een overzicht van de medicijnen die u gebruikt mee te nemen. Wanneer medicijnen invloed hebben op het uit te voeren onderzoek wordt dit bij het betreffende onderzoek vermeld.