Oncologisch Centrum

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een oncologisch centrum. Een centrum waarin we de zorg voor mensen met kanker hebben samengebracht. In dit centrum werken medisch specialisten nauw samen om hoogwaardige zorg en effectieve behandelingen te bieden. Niet de ziekte kanker staat centraal staat, maar de mens met zijn of haar oncologisch probleem.

Het oncologisch centrum zit in een aparte vleugel van Ziekenhuis Gelderse Vallei. In het centrum werken medisch specialisten en verpleegkundigen nauw met elkaar samen. Op de begane grond zit een dependance van de Radiotherapiegroep met bestralingsunits en behandelruimten. Op de 1e verdieping zit de polikliniek en de dagbehandeling oncologie.

Waarvoor naar het oncologisch centrum?

U kunt in het oncologisch centrum terecht voor: 

Operatie soms in ander ziekenhuis

Om de beste oncologische zorg te kunnen bieden, werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei nauw samen met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Daarvoor is ARTZ opgericht: Alliantie Regionale Top Zorg. Het betekent onder andere dat wij niet alle operaties zelf doen. Afhankelijk van de exacte plek, de aard en het stadium van de tumor of aandoening kan het zijn dat wij u voor een operatie doorverwijzen.

Het gaat onder meer om operaties van:

  • longtumoren: u gaat naar Rijnstate, Arnhem of naar Slingeland, Doetinchem
  • levertumoren: u blijft in Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
  • maagtumoren: u gaat naar Rijnstate, Arnhem
  • endeldarmtumoren: u blijft in Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Door deze ingrepen in 1 of 2 ziekenhuizen uit te voeren doet het operatieteam de ingreep vaker. Dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede. De voor- en de nazorg vindt plaats in het ‘eigen’ ziekenhuis.                                                   

Jong en de diagnose kanker?

Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit die specifiek zijn voor jouw leeftijd of situatie. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben wij aandacht voor al je vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg (adolescents and young adults)  voor patiënten in van 18 tot 39 jaar. De AYA-oncologie verpleegkundige heeft hierin een centrale rol. Bij de AYA-oncologieverpleegkundige, kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling te maken hebben. Lees meer over AYA-zorg


Oncologisch centrum
Oncologisch centrum
Afspelen
Video over het oncologisch centrum
Afspelen
Video over de Alliantie Regionale Topzorg (ARTZ)
Afspelen
Video immunotherapie in Ziekenhuis Gelderse Vallei
Afspelen
Video: door voeding en bewegen beter een operatie in en uit
Afspelen
IKNL Verwijsgids Kanker
Afspelen
Video Polikliniek Kanker bij Ouderen