AYA-zorg

Hoe moet het verder met mijn studie? Kan ik wel solliciteren voor een eerste baan? Kan ik een hypotheek afsluiten of een gezin stichten? Als jongvolwassene met kanker kan het goed zijn dat je met veel vragen zit die specifiek zijn voor jouw leeftijd of situatie. In Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben wij aandacht voor al je vragen. Wij bieden specifieke AYA-zorg. De AYA-oncologie verpleegkundige heeft hierin een centrale rol.

Bij de AYA-oncologie verpleegkundige, kun je in alle fases van je ziekte terecht met vragen over zaken die (in)direct met je ziekte en de behandeling te maken hebben. Voel je vrij je vragen te stellen. Het kan ook dat je niet goed in je vel zit: ook dan kunnen wij je helpen en eventueel doorverwijzen. De vraag: “Wie ben jij en wat heb jij nodig tijdens, maar ook ná hun kankerbehandeling?” staat centraal.

Voor wie is het AYA-zorgteam?

Iedereen tussen de 18 en 39 jaar die voor het eerst hoort dat hij of zij kanker heeft en leeftijdsspecifieke vragen heeft, kan bij het AYA-zorgteam terecht.

Wie zitten er in het AYA-zorgteam?


Het AYA-team bestaat uit zorgprofessionals die speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker zo goed mogelijk te begeleiden, namelijk:

  • oncologieverpleegkundige Gerietha van de Lustgraaf
  • oncoloog Pieter Mol
  • verpleegkundig specialist Lieneke Homans
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog

Wat kun je verwachten?

Tijdens een intakegesprek bekijkt een oncologieverpleegkundige samen met een patiënt welke vragen er leven. Vervolgens kijkt de oncologieverpleegkundige samen met de zorgverleners van het AYA-team welke zorg en ondersteuning nodig is. Hierbij kun je denken aan hulp bij contact met je studiedecaan, een doorverwijzing naar een seksuoloog of advies over omgaan met haarverlies. Er is ruimte om ál je zorgen en vragen bespreekbaar te maken, op het moment dat jij er behoefte aan hebt.

Zijn de vragen ingewikkeld? Dan vragen wij advies aan het AYA-kenniscentrum van het Radboudumc of verwijzen wij je hier naar door.

Meer informatie over AYA-zorg vind je in deze AYA-folder

Verder vind je op de website van het AYA Zorgnetwerk een vragenlijst die je mee kunt nemen naar je afspraken in het ziekenhuis.

Lotgenotencontact

Voor gezellige, uitdagende en informatieve lotgenoten activiteiten, neem een kijkje op de evenementenkalender van Stichting Jongeren en Kanker.

Onderdeel van AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt nauw samen met het Radboudumc en is aangesloten bij het Nationaal AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel. Als het nodig is verwijzen wij patiënten met ingewikkelde problemen door naar het regionale AYA-Kenniscentrum van het Radboudumc. Samen gaan we uit van het principe: Zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg in een AYA-centrum als het moet.

Gebruik maken van AYA-zorg

Wil je gebruik maken van AYA -zorg? Vraag hier dan naar bij je behandelend arts of stuur een mail naar AYA@zgv.nl

Meer info vind je op de website van het AYA-zorgnetwerk