Oncologisch Centrum

Het oncologisch centrum in Ede heeft 2 verpleegafdelingen: chirurgie en oncologie.

Verpleegafdeling chirurgie

Heeft u een operatie nodig, dan komt u op de verpleegafdeling oncologische chirurgie. De locatie van de afdeling is B2, bestemming 116. Het Maag-darm-levercentrum (MDL) vindt u op bestemming 118. 

Verpleegafdeling oncologie

Een opname op de verpleegafdeling oncologie kan om meerdere redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor:

  • onderzoek
  • meerdaagse chemotherapiebehandelingen
  • behandeling van complicaties die zich voordoen ten gevolge van de ziekte of de behandeling
  • het verlichten van de klachten in de palliatieve fase (bijvoorbeeld bij pijn of benauwdheid)

De locatie van de afdeling is B2, bestemming 116.