Orthopedie

De orthopeden die bij u een nieuwe heup plaatsen, hebben zich gespecialiseerd in de AMIS methode. AMIS staat voor Anterior (voorste), Minimally (minder), Invasie (weefselsparend), Surgery (chirurgische ingreep)

Wat houdt deze operatie in?

Bij deze operatie wordt het hele heupgewricht vervangen. Dus zowel de kop als de kom. De orthopeed plaatst het nieuwe gewricht via de voorzijde van uw been, waardoor er zo min mogelijk letsel aan de spieren ontstaat. Dit helpt om zo snel mogelijk te kunnen herstellen.

De operatie duurt ongeveer 1 uur en vaak kunt u de dag na de operatie het ziekenhuis weer verlaten.

Amis in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Heupoperatie