Orthopedie

De orthopeden die bij u een nieuwe heup plaatsen, hebben zich gespecialiseerd in de AMIS methode. AMIS staat voor Anterior (voorste), Minimally (minder), Invasie (weefselsparend), Surgery (chirurgische ingreep)

Wat houdt deze operatie in?

Bij deze operatie wordt het hele heupgewricht vervangen. Dus zowel de kop als de kom. De orthopeed plaatst het nieuwe gewricht via de voorzijde van uw been, waardoor er zo min mogelijk letsel aan de spieren ontstaat. Dit helpt om zo snel mogelijk te kunnen herstellen.

De operatie duurt ongeveer 1 uur en vaak kunt u de dag na de operatie het ziekenhuis weer verlaten.

Voor de operatie

Vóór een gewrichtsvervangende operatie wordt u mogelijk behandeld voor de bacterie staphylococcus aureus. 2/3 van de mensen draagt deze bacterie ongemerkt bij zich. Voor gezonde mensen is deze bacterie ongevaarlijk. Na een operatie kan deze bacterie een wondinfectie veroorzaken waardoor u langer in het ziekenhuis moet blijven. Deze situatie willen we voorkomen. Daarom onderzoeken we vooraf aan de operatie of u deze bacterie bij u draagt. Als dat zo is, kunt u hiervoor voor de operatie behandeld worden. Meer informatie vindt u in de informatiefolder 'Behandeling bacterie
Staphylococcus aureus' (pdf, 157KB).

Amis in MijnZGV

Uw persoonlijke omgeving is (na inloggen) te vinden in MijnZGV onder E-zorg, nadat u hiervoor bent aangemeld.

Afspelen
Heupoperatie
Afspelen
De behandeling van artrose in Ziekenhuis Gelderse Vallei
Afspelen
Instructie neuskweek