Multidisciplinaire zorg voor (top)sporter

Sport en topsport zijn belangrijk in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Sportorthopedisch chirurg Wybren van der Wal en sportartsen Inge Gobes en Moniek van Heumen behandelen sporters met sportletsel om hen zo snel mogelijk terug te laten keren naar hun gewenste sportniveau.

Snelle diagnostiek

Wybren van der Wal: ‘Iedereen met sport-gerelateerde klachten kan terecht op het sportorthopedisch spreekuur of het spreekuur van de sportartsen. Ook hebben wij een gezamenlijk spreekuur van de sportarts en de orthopeed, waarin wij onze krachten bundelen. Wij hebben veel aandacht voor een uitgebreide analyse van de oorzaak van de sportblessure. Ons ziekenhuis heeft een topafdeling radiologie voor aanvullende diagnostiek. Als het nodig is raadplegen wij hen voor een snelle, aanvullende analyse. Als een operatie nodig blijkt, kan deze binnen 2 tot 6 weken worden gepland. Uiteraard maken we altijd een afweging op basis van urgentie.’

‘Voor de behandeling van de sportblessure werken wij nauw samen met een regionaal netwerk van sportfysiotherapeuten en andere zorgverleners,’ vult sportarts Inge Gobes aan. ‘Net als topsporters, profiteert elke sporter van het unieke (top)sportklimaat in ons ziekenhuis. Uniek in deze regio én in Nederland.’

Grenzen opzoeken

‘Binnen (top)sportgeneeskunde werken 4 (top)sportartsen. Zij zorgen voor de medische begeleiding van een grote groep topsporters en reizen regelmatig met hen mee naar internationale toernooien (o.a. Olympische Spelen). Dit vereist een andere aanpak,’ vertelt sportarts Moniek van Heumen. ‘Communicatie is hierbij belangrijk. Een topsporter zoekt altijd zijn grenzen op, ook bij een blessure. Ik leg in zo’n situatie een aantal keuzes voor met bijbehorende voor- en nadelen. Uiteindelijk neem ik samen met de sporter en coach een besluit met als doel de sporter op verantwoorde wijze zo snel mogelijk fit te krijgen. Dat is echt maatwerk.’

Topsportmentaliteit

Moniek van Heumen: ‘Onze sportartsen en -orthopeden beschikken over een topsportmentaliteit omdat we zelf op hoog niveau sporten of hebben gesport. We helpen de (top)sporters waar mogelijk om hun droom te verwezenlijken en begrijpen wat de impact is van een blessure.’

Afspelen
Orthopedische behandeling van de enkel voor sporters
Afspelen
Waterpoloër geholpen met schouderklachten
Afspelen
Sportorthopedische meniscusingreep

Ervaring van een topsporter

Waterpoloër Jonie Brouwer is een van de topsporters die zich liet behandelen in ons ziekenhuis. Hij kwam eerst bij sportarts Inge Gobes. Na het stellen van de diagnose verwees zij hem door naar orthopedisch chirurg Adam Swets. Jonie had een beschadiging in zijn schouder en onderging een kijkoperatie. ‘Dokter Swets heeft de voor- en nadelen van de operatie en het daarop volgende revalidatietraject goed uitgelegd. Ik ben na 9 maanden 100 procent klachten- en pijnvrij en kan weer sporten op mijn oude niveau. Ik ben heel tevreden over het traject en zou bij een volgende blessure, waar ik niet op hoop natuurlijk, gelijk weer aankloppen bij dit ziekenhuis.’

Is het verstandig om rust te nemen bij een sportblessure?

Inge Gobes, sportarts: ‘Ja en nee. Soms is rust noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een stressfractuur(vermoeidheidsbreuk) bij een hardloper. Zelfs dan zijn er nog alternatieve sporten die het been minder belasten. Bijvoorbeeld fietsen. Zo houd je de conditie op peil en kun je sneller weer sporten. Chronische peesblessures herstellen daarentegen beter als de pees wordt gebruikt, maar dan wel op de juiste manier. Langdurig rust nemen en hopen dat het overgaat, is meestal een misvatting’.

Hoe voorkom je sportblessures?

Adviezen

  • Luister naar je lichaam bij intensieve belasting en voorkom overbelasting. Verlaag je tempo, stop eerder en zorg voor voldoende herstel.
  • Loop niet te lang door met sport gerelateerde klachten: pijn kun je niet ‘weg trainen’.
  • Vraag tijdig advies aan een deskundige.
  • Gebruik zo nodig beschermingsmiddelen (helm, scheenbeenbeschermers, bitje), knieof enkelbraces of tape.
  • Zorg voor goede sportschoenen en -kleding.

Knie- enkel- en schouderblessures

Onze sportorthopedisch chirurgen hebben ieder een superspecialisatie op het gebied van enkel, schouder of knie. Zij opereren alleen als het nodig is. Patiënten kunnen vaak binnen een week terecht op het sportorthopedisch spreekuur.

Er kan ook een afspraak worden gemaakt voor het spreekuur van de sportarts. Zij behandelen en verwijzen naar de sportorthopeed als een operatie de beste behandeling is. Sportorthopeden en (top) sportartsen werken intensief samen.

Operatie

‘Als een sporter geopereerd moet worden, maakt de arts vooraf de inschatting of de sporter hiervoor optimaal voorbereid is.’ Hierbij geldt ‘better in, better out’. Wanneer een sporter optimaal fit een operatie ingaat, verloopt het herstel na de ingreep vlotter. De focus ligt op fysiotherapie vóór, tijdens en na de behandeling.

Toegangstijden

Als het nodig is, kunnen sporters snel geopereerd worden. Voor een kijkoperatie aan enkel, schouder en knie kunnen sporter vaak al terecht binnen 2 weken. Een voorste kruisbandreconstructie wordt gepland op het meest optimale moment voor de patiënt.