Ouderengeneeskunde (geriatrie)

Bent u onlangs gevallen? Merkt u dat uw geheugen achteruit gaat? Heeft u weleens last van duizeligheid? Een klinisch geriater kan u helpen. Een klinisch geriater is gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare oudere patiënten.

Over de afdeling ouderengeneeskunde (geriatrie)

Ouderengeneeskunde bestaat uit:

Onze visie op ouderenzorg

Wij kijken naar de patiënt op een holistische wijze: als een lichamelijke, psychische, sociale en spirituele eenheid. In onze zorg geven wij aandacht aan al deze aspecten. Onze verpleegkundigen, artsen en andere zorgverleners observeren dit uitgebreid. Deze observaties worden in de verzorging en behandeling op elkaar afgestemd. Zo bieden we zorg die niet alleen gericht is op lichamelijk herstel, maar die ook gericht kan zijn op psychische steun, begeleiding van de mantelzorger(s) of andere aspecten.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling ouderengeneeskunde doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies. Anderen zijn kleinschalig en beperken zich tot een enkele afdeling of patiëntencategorie. Onderzoeken die nu lopen zijn onder andere Function Focused Care (FFC) en BEZIG

Speerpunten

Ouderengeneeskunde in Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een aantal speerpunten:

  • aandacht voor opleiding/scholing, zowel van artsen in opleiding als van (leerling)verpleegkundigen
  • screening op kwetsbaarheid (VMS), zorgpad heupfractuur en geriatrische oncologie
  • screening op ondervoeding (MNA/SNAQ)
  • beweging/mobiliteit
  • signalering ouderenmishandeling
  • belasting mantelzorger
  • handmassage
  • seniorvriendelijkheid
  • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voeding (in samenwerking met de Alliantie Voeding in de Zorg)