Ouderengeneeskunde (geriatrie)

De polikliniek geriatrie onderzoekt en behandelt kwetsbare ouderen. Deze zorg is hoogwaardig, patiëntgericht en multidisciplinair. Er is aandacht voor problemen op lichamelijk, cognitief, psychisch en sociaal gebied. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de kwetsbaarheid en belastbaarheid van onze patiënten.

De polikliniek geriatrie is gespecialiseerd in het onderzoeken van zorgvragen van (kwetsbare) ouderen. Er zijn meerdere spreekuren waar u terecht kunt met vragen over lichamelijke klachten, geheugenstoornissen, mobiliteitsproblemen, valproblemen en zorgvragen bij problemen die zich opstapelen (multiproblematiek). Wij verzoeken u een naaste of verzorger met u mee te nemen naar het spreekuur. Waar mogelijk behandelt de geriater uw problemen. In sommige gevallen neemt de huisarts of verwijzer uw behandeling over.

Multidisciplinair onderzoek

Op het spreekuur heeft u een afspraak met meerdere specialisten. Zij combineren hun kennis in een multidisciplinair onderzoek. Zo kunnen zij uw problemen zo goed mogelijk in beeld brengen. U start met een gesprek met de geriater, arts in opleiding en/of de gespecialiseerd verpleegkundige. De geriater onderzoekt hoe u functioneert op lichamelijk, cognitief (geheugen), psychisch en sociaal gebied. Deze gebieden kunnen met elkaar samen hangen. Daarom stelt de geriater u vaak meerdere vragen over uw geheugen, uw stemming en uw lichamelijke conditie of klachten. De verpleegkundige gaat met u en uw naaste/mantelzorger in gesprek over uw functioneren in het dagelijks leven en waar u eventueel hinder ervaart. Hij of zij doet ook een geheugentest. De polikliniek assistent meet uw bloeddruk, gewicht en lengte. Er wordt ook een hartfilmpje bij u gemaakt.

Zelfredzaamheid

In de behandeling ligt de nadruk op herstel en behoud van uw zelfredzaamheid. Soms is het niet mogelijk om volledig te herstellen. Dan adviseert de klinisch geriater hoe u het beste met de problemen kunt omgaan.

Advance Care Planning (ACP) gesprek

Op onze polikliniek is het mogelijk om een Advance Care Planning (ACP) gesprek te voeren met een gespecialiseerd verpleegkundige en uw medisch specialist. Tijdens dit gesprek gaat u samen met een naaste in gesprek over uw behandelwensen in de laatste levensfase.