Uitnodiging themabijeenkomst Probleemgedrag bij ouderen

Datum

Donderdag 15 november 2018, vanaf 13:30

Locatie

Auditorium Ziekenhuis Gelderse Vallei (bestemming 181), Willy Brandtlaan 10, Ede

Doelgroep

Leden van het extra- en intramurale netwerk in de regio van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Aanmelden

Graag voor 29 oktober aanmelden. Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, gaan wij uit van een maximum van 10 deelnemers per organisatie. Als dit het geval is en uw organisatie heeft zich met meer dan 10 mensen aangemeld, berichten wij u daarover zo spoedig mogelijk.

Deze portlet is niet geconfigureerd, of de instellingen zijn onjuist. Kies "Gedeelde instellingen bewerken" om een toepassing te selecteren of vraag de beheerder om hulp.