Ouderengeneeskunde (geriatrie)

De afdeling ouderengeneeskunde biedt hoogwaardige, patiëntgerichte zorg aan kwetsbare ouderen en interne/reumapatiënten. Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk. Daardoor hebben zij een verhoogd risico op complicaties. Op onze afdeling is aandacht voor het functioneren op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

Op de afdeling ouderengeneeskunde werken geriaters, chirurgen, reumatologen, zaalartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen geriatrie, verpleegkundigen, verzorgenden, leerlingen, stagiaires, zorg assistenten, afdelingssecretaresses en een activiteitentherapeut. De artsen en verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in kwetsbare ouderen en hun problematiek. Zij hebben algemene kennis over veelvoorkomende interne, reumatologische en chirurgische aandoeningen bij ouderen. Er is een nauwe samenwerking met onder meer fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Mantelzorgparticipatie

Op onze afdeling zijn 24 bedden. Bij elke patiënt beoordelen we samen met de mantelzorger(s) welke zorg er nodig is. En wat de mantelzorger hierin kan betekenen. Op de afdeling is daarom ook ruimte voor mantelzorgers.

Patiëntgericht verplegen

Wij begeleiden en ondersteunen onze patiënten zo optimaal mogelijk, vanaf het moment van opname tot en met het ontslag. De regie blijft zoveel mogelijk bij de patiënt. Wij noemen dit: patiëntgericht verplegen. De patiënt heeft een vast aanspreekpunt tijdens elke verpleegkundige dienst.

Lichaamsbeweging stimuleren

Wij stimuleren patiënten om zoveel mogelijk zelf te doen. We streven tijdens de opname naar behoud van functionaliteit of zelfs verbetering hiervan. In de zorg en behandeling is veel aandacht voor voeding, bewegen en cognitieve (geheugen) training. Op de afdeling is een activiteitenruimte en een oefenzaal. Deze ruimtes zijn ook toegankelijk voor mantelzorgers en bezoek. Zo werken we samen actief aan herstel van onze patiënten.

Activiteitentherapie

Onze patiënten kunnen op doordeweekse dagen meedoen aan activiteitentherapie. Zoals activiteiten om het cognitief functioneren te observeren en bevorderen. De verpleegkundige en activiteitentherapeut bepalen of de patiënt hiervoor in aanmerking komt. Dit doen zij door een overleg met de patiënt en eventueel met de mantelzorger. De activiteitentherapie duurt van 10.30 uur tot 13.30 uur en van 15.30 uur tot 18.30 uur. Bezoekers zijn welkom buiten deze tijden.

Aanvullende zorg

HELP is onze aanvullende zorg voor ouderen. HELP staat voor Hospital Elder Life Program. Hiermee voorkomen we verwardheid of achteruitgang in lichamelijke conditie tijdens een ziekenhuisopname. HELP is een behandelprogramma voor patiënten van 70 jaar en ouder die in het ziekenhuis worden opgenomen en risico lopen op acute verwardheid (delier) en/of lichamelijke achteruitgang. Patiënten die bij opname al een delier hebben of al langer last hebben van verwardheid komen hier ook voor in aanmerking. HELP maakt gebruikt van geschoolde vrijwilligers die meestal 1 keer per dag langskomen bij de patiënt.