Alternatieven voor VBI

Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBI) zijn niet het eerste hulpmiddel waar de verpleegkundige gebruik van maakt. Er wordt eerst gekeken naar alternatieve maatregelen om fixeren te voorkomen.

Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

  • het bevorderen van de oriëntatie
  • verblijf in een eenpersoonskamer
  • een regelmatige toiletgang stimuleren
  • medicatie aanpassen
  • het veilig maken van de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen dat er geen scherpe voorwerpen in de buurt zijn, de kamer goed verlicht is, loophulpmiddelen in de buurt staan en looppaden in de kamer vrij zijn van obstakels

Er zijn enkele alternatieven waar ook u al familie of naaste een aandeel in kunt hebben:

  • zorg ervoor dat de patiënt zich bewust is van de tijd. Dit kan bijvoorbeeld door te praten over de datum en tijd
  • het kan belangrijk zijn om de patiënt te vertellen dat hij/zij zich in het ziekenhuis bevindt en waarom dat zo is. Doe dit wanneer u merkt dat dit uw naaste rust geeft, niet wanneer u denkt dat hij/zij hier juist angstig of onrustig van wordt
  • in overleg met de verpleging zoveel mogelijk bij de patiënt aanwezig zijn. U kunt bijvoorbeeld als familie ook buiten het bezoekuur komen als dat nodig is. Het is ook mogelijk om 's nachts op de kamer te blijven slapen. Dit noemen we rooming-in
  • vraag aan de verpleegkundige van de afdeling waar uw familielid of naaste is opgenomen wat u kunt doen om te zorgen dat de patiënt zo weinig mogelijk in zijn vrijheid beperkt hoeft te worden