Zorg voor ouderen

Bij Ziekenhuis Gelderse Vallei staat de zorg voor kwetsbare ouderen hoog in het vaandel. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis besteden wij extra zorg aan u en aan uw mantelzorger.

Afdeling ouderengeneeskunde

Ons ziekenhuis heeft een speciale afdeling ouderengeneeskunde. De afdeling biedt hoogwaardige zorg aan kwetsbare oudere patiënten met meerdere problemen. Een multidisciplinair team  onderzoekt en behandelt u en streeft naar behoud van zelfstandig  functioneren. Wij betrekken u en uw mantelzorger zo goed mogelijk bij het hele  proces van opname tot ontslag omdat we behoudt van regie belangrijk vinden als ziekenhuis.

Consultatieteam geriatrie

In Ziekenhuis Gelderse Vallei is een consultatieve dienst geriatrie. De hoofdbehandelaar van kwetsbare ouderen, die opgenomen zijn op een andere afdeling dan de afdeling ouderengeneeskunde, kan de consultatieve dienst geriatrie om advies vragen.

Er wordt, na een persoonlijk gesprek met u en/of uw mantelzorger, advies op maat  gegeven aan de hoofdbehandelaar en afdelingsverpleegkundigen. Bijvoorbeeld bij acute verwardheid, geheugenklachten of problemen na een val of over welke zorg u wellicht nodig hebt na ontslag uit het ziekenhuis.

HELP-vrijwilligers

HELP is een behandelprogramma voor mensen van 70 jaar en ouder die in het ziekenhuis worden opgenomen en een risico lopen op een acute verwardheid (delier) en/of lichamelijke achteruitgang.

Met het programma bieden wij u tijdens de opname aanvullende zorg om verwardheid en/of achteruitgang in uw lichamelijke conditie te voorkomen door persoonlijke en ondersteunende aandacht van geschoolde vrijwilligers. Deze vrijwilligers voeren dagelijks activiteiten uit om u te helpen met oriënteren en activeren. Dit kan middels het doen van een spel, een stukje lopen of een handmassage.

Leenrollator

Bent u moeilijk ter been? Dan kunt u gebruik maken van een leenrollator. U vindt deze bij de hoofdingang van het ziekenhuis, onder de overkapping. Als u er een euro in doet, kunt u de leenrollator gebruiken. De leenrollator is 1 van de ideeën om het ziekenhuis seniorvriendelijker te maken. Bovendien stimuleert dit tegelijkertijd de beweging.