Ouderengeneeskunde (geriatrie)

De polikliniek geriatrie biedt hoogwaardig, patiëntgericht, multidisciplinair onderzoek en behandeling aan kwetsbare- ouderen. Er wordt aandacht besteedt aan problemen op lichamelijk, cognitief, psychisch en sociaal gebied. In de benadering van de patiënt wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met zijn/haar kwetsbaarheid en belastbaarheid.

De polikliniek is gespecialiseerd in het onderzoeken van zorgvragen van (kwetsbare) ouderen. Dit betekent dat er meerdere  spreekuren zijn waar u terecht kunt met uw vragen over lichamelijke klachten, geheugenstoornissen, mobiliteits-/valproblematiek en zorgvragen waarbij de problemen zich opstapelen (multiproblematiek).

De geriater onderzoekt uw functioneren op lichamelijk, cognitief (geheugen), psychisch en sociaal gebied. Al deze gebieden kunnen met elkaar samen hangen. Daarom stelt de geriater u vaak meerdere vragen over uw geheugen, uw stemming en uw lichamelijke conditie of klachten.

Waar mogelijk probeert de geriater uw problemen te behandelen. In sommige gevallen neemt de huisarts of verwijzer uw behandeling over.

Zelfredzaamheid

In de behandeling ligt de nadruk op herstel en behoud van uw zelfredzaamheid. Als volledig herstel niet mogelijk is, kan de klinisch geriater u adviseren het beste met de problemen om te gaan.

Speerpunten

De afdeling geriatrie heeft een aantal speerpunten:

  • aandacht voor opleiding/scholing, zowel van artsen in opleiding als van (leerling)verpleegkundigen
  • screening op kwetsbaarheid (VMS), zorgpad heupfractuur en geriatrische oncologie
  • screening op ondervoeding (MNA/SNAQ)
  • beweging/mobiliteit
  • signalering ouderenmishandeling
  • belasting mantelzorger
  • handmassage
  • seniorvriendelijkheid
  • wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voeding (in samenwerking met de Alliantie Voeding in de Zorg)

Multidisciplinair onderzoek

Tijdens het spreekuur wordt er een multidisciplinair onderzoek uitgevoerd om kennis van verschillende disciplines te combineren. Wanneer u (eventueel samen met uw naaste of mantelzorger) op het spreekuur komt, heeft u daarom een afspraak met meerdere specialisten.

U heeft als eerste een gesprek met de geriater /arts in opleiding en de gespecialiseerd verpleegkundige. Vervolgens meet de polikliniek assistent uw bloeddruk, gewicht en lengte, en wordt er een hartfilmpje gemaakt. Het lichamelijk onderzoek wordt gedaan door de geriater/arts in opleiding.

De verpleegkundige gaat met u en uw naaste/mantelzorger in gesprek over uw functioneren in het dagelijks leven en waar u eventueel hinder ervaart.. Dit resulteert in vragen over zelfredzaamheid, zintuiglijke functies, mobiliteit, psychisch welbevinden en sociaal steunsysteem.

Aan het einde van het gesprek neemt de verpleegkundige een geheugentest af. Uw familie/naasten die aanwezig zijn, vullen ook een vragenlijst in, in de wachtruimte.

Mevrouw Pulskens en geriater Rachel Bogers
Mevrouw Pulskens en geriater Rachel Bogers
In deze video leggen wij u uit hoe voeding kan bijdragen aan uw herstel.
In deze video leggen wij uit hoe u reanimatie bespreekbaar kunt maken.