Ouderengeneeskunde (geriatrie)

De afdeling Oudergeneeskunde biedt hoogwaardige, patiëntgerichte zorg aan kwetsbare ouderen en interne/reuma patiënten. Er wordt naar het geheel van lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel functioneren gekeken. De werkzame artsen en verpleegkundigen zijn gespecialiseerd op het gebied van kwetsbare ouderen en interne problematiek.

Op de afdeling Ouderengeneeskunde werken geriaters, chirurgen, reumatologen, zaalartsen, gespecialiseerde verpleegkundigen geriatrie, verpleegkundigen, verzorgenden, leerlingen, stagiaires, zorg assistenten, afdelingssecretaresses en een activiteiten therapeut. Tevens wordt er nauw samengewerkt binnen het multi-disciplinaire team, bestaande uit o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten en maatschappelijk werk.

Ouderengeneeskunde is specialist op het gebied van van complexe en zorgintensieve kwetsbare ouderen (geriatrische zorgvragers). De afdeling legt zich toe op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd, welke ervoor zorgen dat de ouderen kwetsbaar zijn en een verhoogd risico hebben op complicaties tijdens de opname. De verpleegkundigen hebben, naast specialistische kennis over de kwetsbare oudere patiënt, generalistische kennis over de meest voorkomende interne, reumatologische en chirurgische aandoeningen bij al dan niet kwetsbare ouderen.

Mantelzorgparticipatie

Onze afdeling bestaat uit 32 bedden voor kwetsbare ouderen en interne/reuma patiënten, waarbij ruimte is voor mantelzorgparticipatie. Elke patiënt is anders, dit betekent dat we bij elke patiënt samen met de mantelzorg zullen beoordelen welke zorg er nodig is en wat de mantelzorger hierin kan betekenen.

Patiënt gericht verplegen

De afdeling streeft zoveel mogelijk naar patiënt gericht verplegen. Dit houdt in dat de patiënt vanaf het moment van opname tot en met het ontslag zo optimaal mogelijk begeleid en ondersteund wordt, waarbij zoveel mogelijk de regie bij de patiënt gelaten wordt. Wij werken op de afdeling met patiëntentoewijzing. Dat wil zeggen dat elke eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV'er) een zaal en/of kamer krijgt toegewezen. Tijdens elke dienst heeft de patiënt dus een vast aanspreekpunt.

Bewegingsgerichte zorg

Op de afdeling wordt gewerkt met bewegingsgerichte zorg, wat betekent dat we patiënten stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen wat ze nog kunnen. Hiermee streven we naar behoud van functionaliteit of zelfs verbetering hiervan tijdens opname. Tevens is er op de afdeling een activiteitenruimte en een oefenzaal die toegankelijk is voor patiënten, mantelzorgers en bezoek. Hiermee wordt de zorg voor voeding, beweging en cognitieve training optimaal geïntegreerd in de zorg en behandeling en wordt er actief gewerkt aan herstel.

Visie op zorg

Wij kijken naar de patiënt op een holistische wijze; als een lichamelijke, psychische, sociale en spirituele eenheid. In onze zorg geven wij aan al deze aspecten aandacht. Dit vraagt om brede observaties van de verpleegkundigen, artsen en andere disciplines. Observaties die in de verzorging en behandeling op elkaar afgestemd zullen worden om in totaal goede kwaliteit van zorg te bieden. Zorg die daardoor niet alleen gericht is op herstel van één van de lichamelijk aspecten, maar ook gericht kan zijn op bijvoorbeeld psychische steun of begeleiding van de mantelzorg.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Ouderengeneeskunde doet mee aan wetenschappelijk onderzoek. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies. Anderen zijn kleinschalig en beperken zich tot een enkele afdeling of patiëntencategorie. Onderzoeken die nu lopen zijn o.a. Function Focused Care (FFC) en BEZIG.

Activiteitentherapie

Van maandag tot en met vrijdag bieden wij activiteitentherapie aan patiënten van de afdeling. Deze therapie is onderdeel van de behandeling van de patiënt. Er vinden activiteiten plaats om het cognitief functioneren te observeren en bevorderen en er wordt gezamenlijk gegeten. De verpleegkundige en activiteitentherapeute bepalen of de patiënt hiervoor in aanmerking komt door een overleg met de patiënt en eventueel met de mantelzorger. De activiteitentherapie is van 10.30 uur tot 13.30 uur. Wanneer de patiënt hieraan deelneemt, is het wenselijk dat bezoek op een ander moment van de dag komt.

Aanvullende zorg

Om verwardheid en/of achteruitgang in lichamelijke conditie tijdens een ziekenhuisopname te voorkomen, bieden wij aanvullende zorg voor ouderen; het Hospital Elder Life Program (HELP). Het HELP is een behandelprogramma voor patiënten van 70 jaar en ouder die in het ziekenhuis worden opgenomen en risico lopen op acute verwardheid (delier) en/of lichamelijke achteruitgang. Patiënten die bij opname al een delier hebben of al langer last hebben van verwardheid komen hier ook voor in aanmerking.Het HELP bestaat uit geschoolde vrijwilligers, die meestal één keer per dag langskomen bij de patiënt. Deze zorg is aanvullend op de reeds bestaande zorg.