Palliatief Team

De zorg voor patiënten die niet kunnen genezen noemen we palliatieve zorg. Deze zorg is gericht op kwaliteit van leven, waarbij aandacht is voor het verlichten van klachten en niet meer gericht op genezing. Het is ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor u én uw naasten. U bepaalt wat 'goede kwaliteit van leven' is, samen met uw naasten.

Palliatief Team

Het Palliatief Team is een ondersteunend en adviserend team in het ziekenhuis, speciaal voor patiënten, naasten en hulpverleners die betrokken zijn bij de patiënt. Het team bestaat uit; verpleegkundig specialisten, oncologen, anesthesiologen, een hematoloog, een pijnverpleegkundige, een psycholoog, een geriater, een transferverpleegkundige en een huisarts. Als het wenselijk is, kan het team andere deskundigen inschakelen. Gedurende uw opname in het ziekenhuis of bezoek aan de polikliniek kan de verpleegkundig specialist of een van de andere leden van het Palliatief Team u zo vaak bezoeken als nodig is.

Diagnostiek en behandeling

De technische diagnostiek heeft vaak al plaatsgevonden en het palliatief team gaat bij patiënt en naasten na wat de klachten zijn en welke aspecten aandacht verdienen. Dit gebeurt met name door gesprek(ken) met patiënt en naasten. Zelden is er beeldvorming of extra bloedonderzoek nodig. De meeste behandelingen zijn gericht op kwaliteit van leven. Denk hierbij aan pijnstilling door tabletten, pleisters maar soms ook pomp therapie, medicatie om beter te slapen of minder angst te ervaren. Echter, ook niet medicinale behandelingen als psychologische behandeling, fysiotherapie, diëtische hulp of massage behoren tot de mogelijkheden.

Verpleegkundig specialist palliatieve zorg

Een verpleegkundig specialist is opgeleid om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen en helpt u om goede keuzes te maken. De verpleegkundig specialist kan u en uw naasten begeleiden. Naast ondersteuning kan er ook advies worden gegeven over de behandeling en/of uw klachten, maar het kan ook gaan over levenseindezorg of de psychosociale begeleiding van u en uw naasten. Het bespreken van het levenseinde wordt vaak als lastig en confronterend ervaren. Het is echter belangrijk om goed na te denken over hoe dit mogelijk kan verlopen en wat daarbij wenselijk is. De wens van u en uw naasten is daarbij het uitgangspunt. De verpleegkundig specialist kan in afstemming met uw hoofdbehandelaar een vast contactpersoon voor u zijn tijdens de behandeling in het ziekenhuis.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Wekelijks is er een MDO van het palliatief team. Hierin worden patiënten besproken, die onder begeleiding zijn van de verpleegkundig specialist.