Parkinsonpolikliniek

Een verpleegkundig consulent Parkinson begeleidt patiënten met deze ziekte. De consulent houdt wekelijks spreekuur op de polikliniek neurologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. U kunt er terecht met al uw vragen en problemen. Dit verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van uw neuroloog.

Begeleiding bij Parkinson

De parkinson-consulent is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Een afspraak met de consulent duurt 30 tot 50 minuten. U krijgt voorlichting en advies over Parkinson, begeleiding bij het ziekteproces en samen zoeken we naar een oplossing voor vragen en problemen.

Aanvullend op neuroloog

De afspraak met de verpleegkundig consulent is een aanvulling op uw afspraken met de neuroloog. Er is een nauwe samenwerking met de neurologen en zo nodig overlegt de verpleegkundige direct met de neuroloog die op de polikliniek aanwezig is.

Bereid uw afspraak goed voor

Om zo goed mogelijk op uw afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

  • breng uw partner of andere vertrouwde persoon mee
  • denk vooraf na over de vragen die u hebt en over de problemen die u ervaart: schrijf ze op en breng dit lijstje mee
  • neem uw volledig ingevulde medicijnkaart mee (verkrijgbaar bij de apotheek)
  • neem uw polikaart van het ziekenhuis mee