Pijncentrum Ziekenhuis Gelderse Vallei

Pijncentrum Gelderse Vallei is een erkend pijncentrum. Dit betekent dat we voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen.

Samenwerking

Het pijncentrum maakt gebruik van een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat uw pijnklachten door verschillende specialisten en vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Naast de anesthesiologen kunnen zowel revalidatieartsen, psychologen, neurologen, orthopeden en pijnconsulenten betrokken worden bij uw behandeling.

Werkwijze eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek is het belangrijk dat u de arts precies vertelt wat uw pijnklachten inhouden. U kunt hier thuis alvast over nadenken. Schrijf uw verhaal eventueel op. Dit geldt ook voor vragen die u wilt stellen.

De anesthesioloog zal informeren naar:  

  • het ontstaan en de aard van de pijn 
  • de locatie van de pijn
  • mogelijke uitstraling van de pijn

Aanvullend kan de anesthesioloog vragen stellen over:  

  • eerdere behandelingen en de resultaten hiervan (dit geldt ook voor alternatieve geneeswijzen) 
  • uw huidige gezondheidstoestand en eventuele overgevoeligheden  
  • ziekten, operaties, eventuele zwangerschap of zwangerschapswens  
  • uw medicijngebruik (naam medicijn, dosering en hoeveelheid)

U kunt eventueel een medicatielijst bij uw eigen apotheek opvragen.

Indien nodig verricht de anesthesioloog lichamelijk onderzoek. U krijgt advies over de beste vorm van behandeling van uw klachten. U bepaalt samen met de anesthesioloog het behandelplan.

De anesthesioloog kan u het advies geven om een vragenlijst in te vullen bij de medisch psycholoog. Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 30 minuten.

Korte wachttijden

Omdat wij beseffen dat u zowel bij chronische als acute pijn snel geholpen wilt worden, proberen we ervoor te zorgen dat de wachttijden zo kort mogelijk zijn. Wanneer uw huisarts of verwijzend specialist het pijncentrum aangeeft dat dit nodig is, kunt u soms sneller terecht. 

De wachttijd kan oplopen als er informatie van een behandeltraject dat u eerder heeft doorlopen, opgevraagd moet worden bij een andere zorgaanbieder.

Voorbereiding vóór eerste afspraak

Om het behandeltraject in ons pijncentrum zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, willen wij u wijzen op het belang van medische voorinformatie bij de verwijzing vanuit een ander ziekenhuis of door de huisarts. Voor uw eerste afspraak ontvangen wij graag informatie over eerder doorlopen behandeltrajecten. Indien nodig vragen wij deze informatie op na uw (schriftelijke) toestemming.